facebook

Dotacja na start - kierunek na biznes - nabór od 22 listopada br.

2021-11-08 17:57:02

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

REKRUTACJA

Dokumenty Rekrutacyjne będą przyjmowane od 22.11.2021 r. do 10.12.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne  można złożyć na trzy sposoby:

- osobiście w biurze projektu (tj. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. A. Mickiewicza 4, 97-25 Zelów) w wyznaczonym terminie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

- drogą mailową na adres: power@frgz.pl zgodnie z Regulaminem Rekrutacji

- drogą pocztową na adres: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. A. Mickiewicza 4, 97-25 Zelów

Więcej informacji o projekcie na podstronie https://frgz.pl/dotacje


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12


© BAI