facebook

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA WSPARCIA - I EDYCJA PROJEKTU

2022-04-08 11:14:10

Poniżej przedstawiamy listę Uczestników Projektu, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski".

 

LP.

Nr BIZNES PLANU

Wynik oceny merytorycznej biznes planu

Punkty z oceny merytorycznej biznes planu

Nr wniosku
o przyznanie wsparcia pomostowego

Wynik oceny wniosku
o przyznanie wsparcia pomostowego

1

POWER/8/I/BP

pozytywna

92

POWER/8/I/WP

pozytywna

2

POWER/9/I/BP

pozytywna

90

POWER/9/I/WP

pozytywna

3

POWER/13/I/BP

pozytywna

88

POWER/13/I/WP

pozytywna

4

POWER/7/I/BP

pozytywna

87

POWER/7/I/WP

pozytywna

5

POWER/1/I/BP

pozytywna

87

POWER/1/I/WP

pozytywna

6

POWER/3/I/BP

pozytywna

87

POWER/3/I/WP

pozytywna

7

POWER/18/I/BP

pozytywna

86

POWER/18/I/WP

pozytywna

8

POWER/14/I/BP

pozytywna

84

POWER/14/I/WP

pozytywna

9

POWER/17/I/BP

pozytywna

84

POWER/17/I/WP

pozytywna

10

POWER/2/I/BP

pozytywna

84

POWER/2/I/WP

pozytywna

11

POWER/4/I/BP

pozytywna

84

POWER/4/I/WP

pozytywna

12

POWER/10/I/BP

pozytywna

84

POWER/10/I/WP

pozytywna

13

POWER/11/I/BP

pozytywna

84

POWER/11/I/WP

pozytywna

14

POWER/12/I/BP

pozytywna

84

POWER/12/I/WP

pozytywna

15

POWER/19/I/BP

pozytywna

83

POWER/19/I/WP

pozytywna

16

POWER/5/I/BP

pozytywna

83

POWER/5/I/WP

pozytywna

17

POWER/15/I/BP

pozytywna

82

POWER/15/I/WP

pozytywna

18

POWER/16/I/BP

pozytywna

81

POWER/16/I/WP

pozytywna

19

POWER/6/I/BP

pozytywna

80

POWER/6/I/WP

pozytywna

Informujemy, że warunkiem wypłaty wsparcia będzie uruchomienie działalności gospodarczej, podpisanie umowy oraz wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia uzgodnionego z Beneficjentem.


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12


© BAI