facebook

O Jeremie

22 marca br. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Inicjatywy Jeremie.

 

 

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny.

 

JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej.

Instrumenty inżynierii finansowej to nic innego jak najbardziej potrzebne na rynku i nieskomplikowane produkty finansowe: pożyczki, kredytyporęczenia.  JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomóc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, również tych znajdujących się w początkowej fazie działalności – start-upy. Produkty te pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców  z sektora MŚP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.

W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest przez instytucje zarządzające na poziomie województw, za pomocą regionalnych Funduszy Powierniczych JEREMIE. Na podstawie umowy z dnia 25 września 2009 r., Instytucja Zarządzająca Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej powierzyła Bankowi Gospodarstwa Krajowego rolę Menadżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego, który realizuje przedsięwzięcie pt.“ Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ra-mach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim”.

 

www.jeremie.pl

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów podpisała w ramach Inicjatywy JEREMIE i nowego produktu finansowego - pożyczki globalnej - sześć umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżerem Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego na  łączną kwotę 37 mln zł.
Pożyczka globalna polega na przekazaniu środków pośrednikom finansowym, w tym wypadku Fundacji, w celu udzielania bezpośredniego wsparcia w postaci pożyczek dla mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

OFERTA POŻYCZKOWA/kliknij

 

 

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI