facebook

Szkolenie RODO

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 września br.

Umowa zgłoszenie RODO 09.2018 .pdf

Szkolenie RODO 

GODZINY SZKOLENIA: 9.00-16.00

Rozkład godzin szkoleniowych:
09.00 – 10.30 – Wykład
10.30 – 10.45 – Przerwa kawowa
10.45 – 13.00 – Wykład
13.00 – 13.30 – Przerwa na lunch 
13.30 – 14.45 – Wykład
14.45 – 15.00 – Przerwa kawowa
​15.00 – 16.00 – Wykład


 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 1. RODO - stan na dzień dzisiejszy.
 2. Zakres polskich regulacji.
 3. Dlaczego RODO nie należy się bać?
 4. Sankcje związane z RODO:
  - odpowiedzialność cywilna
  - odpowiedzialność administracyjna
  ​- odpowiedzialność karna
 5. Na co zwrócić uwagę przy RODO?
 6. Skąd się bierze taka ilość przekłamań dotyczących zakresu regulacji?
 7. Skąd czerpać wiedzę o danych osobowych?
 8. Co musimy chronić, czyli unifikacja zasad przetwarzania danych osobowych.
 9. Jak zabezpieczyć firmę, aby spełniała standardy RODO:
  ​- zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa danych
  - problematyka nieprecyzyjnych sformułowań
  - zabezpieczenia informatyczne
 10. Dokumentacja w firmie
  - dokumentacja obligatoryjna i fakultatywna
  -  upoważnienia
  - umowa o powierzeniu
  - rejestry czynności przetwarzania
  - polityki bezpieczeństwa
  - ocena skutków
  - ocena ryzyka
  - rejestr naruszeń
 11. Powierzenie przetwarzania danych – dlaczego jest tak istotne.
 12. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  - zadania Inspektora
  - kto musi mieć Inspektora
  - kiedy warto mieć Inspektora
 13. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych:
  - zasady przetwarzania danych w RODO
  - przesłanki przetwarzania danych na gruncie danych RODO
 14. Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód:
  - zgoda osoby dorosłej
  - zgoda dziecka
  - zgoda wyrażana za pośrednictwem systemów informatycznych
 15. Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych oraz sposób przetwarzania danych wrażliwych według RODO:
  - przetwarzanie danych wrażliwych, w szczególności o stanie zdrowia
  - anonimizacja i pseudonimizacja danych wrażliwych .
 16. Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych oraz sposób przetwarzania danych wrażliwych według RODO:
  - prawo do informacji – jakich danych udzielamy telefonicznie
  - prawo do bycia zapomnianym - wymagania wobec administratorów i klauzule wyłączające
  - prawo do przenoszenia danych
  - poprawianie i usuwanie danych
  ​- prawo sprzeciwu
 17. Przekazywanie danych do państw trzecich.
 18. Pytania i odpowiedzi uczestników.

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI