facebook

Zapytanie ofertowe na położenie papy termozgrzewalnej.

2017-04-12 13:23:15

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Zarząd Fundacja Rozwoju Gminy Zelówzwraca się z prośbą o składanie ofert na położenie papy termozgrzewalnej na stropodachu  budynku „C” zlokalizowanego w  Zelowie przy ul. Mickiewicza 4.

Szczegółowy zakres robót:

  1. Wyrównanie stropodachu za pomocą zaprawy samopoziomującej – 36 m2.
  2. Położenie papy termozgrzewalnej na stropodachu o powierzchni 400 m2.
  3. Obrobienie papą termozgrzewalną metalowych kominów wentylacyjnych o obwodzie 160 cm – 9 sztuk.

Zapytanie o cenę dotyczy wyłącznie kosztów robocizny. Materiały do wykonania zamówienia dostarczy zamawiający we własnym zakresie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez wskazania przyczyn.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty.

Forma składania ofert:
Ofertę można złożyć e-mailem na adres: w.pajewski@frgz.pl, faksem na numer 44/ 634-12-30 lub pisemnie na adres Fundacji Rozwoju Gminy Zelów.

Miejsce składania ofert:
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów, woj. łódzkie

Termin składania ofert:
Do 21.04.2017 r. do godz. 1600

Kryteria oceny oferty:
Cena 100%

Termin realizacji zamówienia:
W okresie do 31.05.2017 r.

Miejsce realizacji zamówienia:
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów

Zamówienie będzie realizowane na podstawie podpisanej z usługodawcą umowy.

Osoba do kontaktu:
Wojciech Pajewski
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów, tel. 044 / 634-10- 06, wew. 711 lub 606 214 378, e-mail: w.pajewski@frgz.pl

Załącznik  - formluarz zapytania ofertowego:
 

Zapytanie o cenę papa dach C.doc

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI