facebook

Ośrodek Szkoleniowy WIEDZA

Ośrodek Szkoleniowy "Wiedza" prowadzony przez Fundację Rozwoju Gminy Zelów prowadzi działalność dydaktyczną od dnia 1 czerwca 1995 roku na mocy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.
Ośrodek Szkoleniowy "Wiedza" jest także wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

 • Szkolenia z zakresu:
  • Finansów
  • Marketingu
  • Zarządzania:
   • przedsiębiorstwem
   • jakością
   • produkcją
   • strategicznego
  • Przedsiębiorczości
  • Przygotowania programów i zarządzania programami pomocowymi

 

 • Kursy:
  • Językowe (angielski, niemiecki, francuski)
  • Komputerowe
  • Zawodowe
  • Inne

 

zdj

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI