facebook

Do pobrania

Pożyczka na inwestycje w MŚP

Wniosek składany w w formie elektronicznej wraz z załącznikami musi być opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym (adres e-mail: wniosek.msp@frgz.pl).

Zasady ubiegania się o pożyczkę

Regulamin udzielania pożyczki  
Tabela dodatkowych kosztów  
Karta Produktu na inwestycje w MŚP  
Metryka Instrumentu Finasowego  
Umowa pożyczki  
Dokumenty aplikacyjne

Wniosek
Biznes Plan
Analiza finansowa  
Kosztorys prac budowlanych
Katalog zabezpieczeń  
Kwestionariusz osobisty Wnioskodawcy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o regionalną pomoc inwestycyjną
Upoważnienie do BIG IM + BIK + ZPB
Oświadczenie o statusie MŚP
Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
Oświadczenie dot. VAT
Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania
Oświadczenie poręczyciela
Zaświadczenie dla poręczyciela
Oświadczenie ZUS-KRUS-US
Klauzula informacyjna POŻYCZKA NA INWESTYCJE W MŚP  
Klauzula informacyjna COP  
Zestawienie faktur OO  

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI