facebook

Fundusz Przedsiębiorczości

Zelowski Fundusz Przedsiębiorczości wspiera finansowo powstawanie, funkcjonowanie i rozwój małych przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej jak również poprzez udzelanie dotacji (w ramach aktualnie rezlizowanych projektów).

Pożyczki udzielane w ramach Funduszu Pożyczkowego skierowane są do przedsiębiorom jak i osób fizycznych planującym uruchomić działalność gospodarczą na terenie wojewodztwa łódzkiego.

Od 2002 r. Fundusz jest jednym z członków Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (wcześniejsza nazwa Związku w latach 2002 - 2010 to Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych).

 Działalność pożyczkowa Funduszu została zapoczątkowana podpisaniem w dniu 31.12.1994 r. umowy na realizację projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Banku Światowego pod nazwą TOR#. Pierwsza pożyczka została udzielona przez Fundusz 03 kwietnia 1995 r.

Działalność pożyczkowa Funduszu obejmuje teren całego województwa łódzkiego i wg stanu na 31.12.2017 r. jest realizowana w oparciu o środki finansowe pozyskane z następujących źródeł:

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz Bank Światowy        Program TOR#10 realizowany na mocy umowy z dnia 31.12.1994 r. (828.235,48 zł)
Gmina Zelów   Lokalny wkład własny do programu TOR#10, przekazany na mocy decyzji Zarządu Miejskiego w Zelowie z dnia 29 stycznia 1996 r. (5.000 zł)

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

  Lokalny wkład własny do programu TOR#10, przekazany na mocy decyzji Zarządu Fundacji z dnia 06.02.1996 r. (5.000 zł),

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Dotacja przekazana na mocy umowy z dnia 17.12.2001 r. (600.000 zł) oraz umowy z dnia 16.12.2003 r. (1.000.000 zł)

Ministerstwo

Gospodarki i Pracy

  Program „Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej” realizowany na mocy umowy z dnia 29.12.2004 r. (500.000 zł)
Polska Fundacja Przedsiębiorczości   "Kanadyjski Program pożyczkowy" realizowany na mocy umowy z dnia 12 grudnia 2002 r. (750.000 zł)

Bank Gospodarstwa Krajowego

  Program "Praca dla młodych" realizowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy na mocy umowy z dnia 15.11.2002 r. (1.118.900 zł)

Ministerstwo

Gospodarki i Pracy

  Kapitał przekazany na mocy umowy przekazania obsługi Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzonego przez Fundację „Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości” w ramach programu TOR#10, zawartej z Ministerstwem Gospodarki i Pracy w dniu 31.12.2004 r. (619.480 zł, w tym 10.000 zł Miasto Tomaszów Mazowiecki)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Program „Fundusz pożyczkowy dla małych przedsiębiorców z regionu łódzkiego” realizowany w ramach poddziałania
1.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” na mocy umowy z dnia 19.05.2005 r. (4.664.850 zł)
Bank Gospodarstwa Krajowego              

"Inicjatywa Jeremie" realizowana na podstawie umowy z dnia 29.09.2011 r. (7.000.000 zł)

"Inicjatywa Jeremie" realizowana na podstawie umowy z dnia 27.02.2012 r. (10.000.000 zł)

"Inicjatywa Jeremie" realizowana na podstawie umowy z dnia 03.02.2015 r. (8.000.000 zł)

"Inicjatywa Jeremie" realizowana na podstawie umowy z dnia 24.02.2016 r. (4.000.000 zł)

"Inicjatywa Jeremie" realizowana na podstawie umowy z dnia 25.08.2016 r. (4.000.000 zł)

"Inicjatywa Jeremie" realizowana na podstawie umowy z dnia 28.11.2016 r. (4.000.000 zł)

     
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane na 31.12.2017 r.

W chwili obecnej Zelowski Fundusz jest II-gim co wielkości Funduszem Pożyczkowym w województwie łódzkim.

 

Oferty Funduszu:

- Pożyczka obrotowa - kliknij

- Pożyczka obrotowo-inwestycyjna - kliknij


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI