facebook

Poradnictwo zawodowe oraz doradztwo personalne

PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo w zakresie:

  1. udzielenia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
  2. udzielenia informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  3. udzielenia pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzieleniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

 

DORADZTWO PERSONALNE

Doradztwo w zakresie:

  1. prowadzenia analizy zatrudnienia u pracodawców, określenia kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
  2. wskazania źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
  3. weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI