facebook

INFORMACJE  w zakresie:

 

1. administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania
działalności gospodarczej;

2. systemy jakości ISO 9001, HACCP;

3. rozwój zasobów ludzkich;

4. ochrona interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP);

5. korzystanie z bazy CEIDG, platformy ePUAP;

6. wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw;

7. możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł;

8. diagnoza potrzeb klienta w zakresie uslugi specjalistycznej  oraz asysta przy wyborze usługodawcy usługi specjalistycznej.


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI