facebook

Do pobrania

Regionalna Pożyczka Obrotowa

 

Kalkulator

Kalkulator spłaty pożyczki  
Zasady ubiegania się o pożyczkę

Regulamin udzielania pożyczki  
Tabela prowizji i opłat  
Metryka Regionalna Pożyczka Obrotowa  
Umowa Pożyczki RPO  
zał.2 Klauzula informacyjna Pożyczkobiorca  
zał.3 Klauzula informacyjna dla Odbiorców Ostatecznych (pożyczkobiorców)-RFRWŁ  
zał.4 Klauzula informacyjna poręczyciele  
zał.5 Klauzula informacyjna dla osób ustanawiających zabezpieczenie i innych-RFRWŁ  
Dokumenty aplikacyjne

Wniosek o Regionalną Pożyczkę Obrotową
Wyjaśnienia do pkt III.4 wniosku o Regionalną Pożyczkę Obrotową  
Biznes Plan
Analiza ekonomiczno-finansowa
Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy
Oświadczenie poręczyciela
Zaświadczenie dla poręczyciela
Upoważnienie do (BIG IM + BIK + ZPB)
Oświadczenie wniosodawcy o nienakładanie się finansowania
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o wykluczeniu
Deklaracja pochodzenia używanego środka obrotowego
Zestawienie rozliczenia pożyczki

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI