facebook

Historia

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów powstała w kwietniu 1991 r. Jej powołanie było niejako odpowiedzią na rosnące problemy związane z wysokim w gminie Zelów bezrobociem u progu lat dziewięćdziesiątych. Należy tutaj wspomnieć, iż Zelów był wtedy typową monokulturą przemysłową, głównie za sprawą Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Fanar”, zatrudniających kilka tysięcy osób, głównie mieszkańców Gminy Zelów. Upadek tego zakładu w 1993 roku był bardzo wielkim ciosem dla gminy, bezrobocie wzrosło wtedy do prawie 50%.

Przemiany społeczno-gospodarcze trwające od 1989 roku i narastający kryzys związany z bezrobociem sprawiły, iż ówcześni członkowie Zarządu Miejskiego, mając świadomość konieczności utworzenia pozabudżetowego źródła współfinansowania różnych przedsięwzięć i pozyskiwania środków, ustanowili jako osoby fizyczne Fundację Rozwoju Gminy Zelów. Tak to właśnie, zgodnie z filozofią „brania rzeczy w swoje ręce”, doszło do powstania Fundacji.

Nikt chyba wtedy nie przypuszczał, jakie będą dalsze losy tej inicjatywy, nikt nie przewidywał tak aktywnej działalności w wyznaczonych Fundacji obszarach. Celem Fundacji miała być pomoc finansowa w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę i urządzenia kanalizacyjne, rozwoju łączności w gminie, działalności kulturalnej i sportowej, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska.  Szybko jednak Fundatorzy jak i osoby, które w tamtym czasie były związane z Fundacją doszli do wniosku, iż to rozwój gospodarczy jest siłą motoryczną rozwoju całej gminy, przyjęto więc filozofię maksymalnego wspierania rozwoju gospodarczego jako lekarstwa na istniejący kryzys.

W 1993 r. pojawiła się ogromna szansa dla Zelowa jako gminy znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji gospodarczej. Zelów został zaproszony jako jedna z 15 gmin z całej Polski do udziału w Programie Inicjatyw Lokalnych PHARE. W związku z tym opracowano długofalowy program rozwoju, czyli Lokalny Program Rozwoju (LPR) „Czas na Gminę Zelów”. Tylko 10 najlepszych programów miało otrzymać środki na jego realizację. Gmina Zelów znalazła się w tej szczęśliwej dziesiątce, otrzymując wsparcie równowartości 660.000 ECU z Unii Europejskiej. W ramach Lokalnego Programu Rozwoju stworzony został m.in. modelowy system wspierania przedsiębiorczości, który polegał na wspieraniu osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą oraz firm poprzez pomoc w dostępie do wiedzy (doradztwo, informacja, szkolenia), kapitału (pożyczki, poręczenia) i właściwego miejsca na prowadzenie działalności (inkubator przedsiębiorczości).

Kompleksowe podejście do przedsiębiorczości zyskało aprobatę Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Banku Światowego - 30 grudnia 1994 r. podpisana została pomiędzy Fundacją a MPiPS umowa na realizację projektu „Rozwój małej Przedsiębiorczości” (TOR#10). Był to kolejny bardzo istotny sukces i kolejny dowód na to, iż powstanie Fundacji było bardzo trafnym posunięciem.  Wspomniane powyzej dwa duże programy były niejako  rzuceniem Fundacji na „szerokie i głębokie wody”, które procentuje do dziś. Programy te przyczyniły się do rozwoju gospodarczego gminy i regionu, stanowiąc jednocześnie podstawę do rozwoju Fundacji i jej obecnych działań, a więc do tworzenia korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim.

 

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI