facebook

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 17 kwietnia 1991 r. Jest organizacją pozarządową działającą non-profit. Cechuje ją neutralność pod względem politycznym i światopoglądowym.

Celem Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim. Fundacja jest wpisana do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym i finansowym (pożyczki). Jest jednym z członków Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych. Posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, potwierdzony certyfikatem systemu jakości, wydanym przez Zetom-Cert Sp. z o.o. więcej ->
Aktualności2018-02-20 13:47:05

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem   Fundacja Rozwoju Gminy Zelów zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Termin i forma realizacji zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostawa towaru nastąpi w terminie nie później niż do dnia 05.03.2018 r. do godz. 16.00. Dostawa z (...) więcej ->

starsze wpisy ->

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI