facebook

Inkubator Przedsiębiorczości

Działalność Zelowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest zgodna z celem statutowym Fundacji w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego.

Inkubator zapewnia warunki techniczne dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw - udostępnia odpowiednio przygotowane powierzchnie na prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności udziela pomocy nowopowstałym firmom w początkowym najtrudniejszym okresie ich istnienia celem osiągnięcia przez nie zdolności do samodzielnego rozwoju i funkcjonowania na rynku. Firmy w Inkubatorze oprócz niskiego czynszu za zajmowaną powierzchnię mogą korzystać nieodpłatnie lub odpłatnie m.in. z obsługi administracyjnej i biurowej, sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt audiowizualny, usług ksero.

W początkowym okresie wynajmu firmy korzystają z preferencyjnych stawek czynszu. Po tym okresie stają się "firmami strategicznymi" i ponoszą rynkowe koszty stawek czynszu.

Inkubator dysponuje powierzchnią produkcyjną, usługową, handlową i biurową.

Pierwsze firmy przyjęto do Inkubatora w marcu 1993 r. Od tego czasu w ramach Inkubatora działało ponad 50 firm z różnych branż. Obecnie powierzchnia budynków Inkubatora wynosi 2973 m2.

 

OFERTA INKUBATORA


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI