facebook

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 17 kwietnia 1991 r. Jest organizacją pozarządową działającą non-profit. Cechuje ją neutralność pod względem politycznym i światopoglądowym.

Celem Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim. Jest jednym z członków Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych. Posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, potwierdzony certyfikatem systemu jakości, wydanym przez PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K. więcej ->
Aktualności2023-03-06 12:07:33

Projekt Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski

W związku z realizacją projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” przypominamy uczestnikom projektu o obowiązku dostarczania do Fundacji deklaracji ZUS DRA i przelewu potwierdzającego płatność za ZUS za każdy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek ten wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie.

starsze wpisy ->

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl


© BAI