facebook

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 17 kwietnia 1991 r. Jest organizacją pozarządową działającą non-profit. Cechuje ją neutralność pod względem politycznym i światopoglądowym.

Celem Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim. Jest jednym z członków Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych. Posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, potwierdzony certyfikatem systemu jakości, wydanym przez PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K. więcej ->
Aktualności2024-04-17 16:39:12

Szukamy pracowników

Szukamy pracownika! Dołącz do nas!   Jesteśmy stabilną instytucją otoczenia biznesu działającą od ponad 30 lat na rzecz województwa łódzkiego. Świadczymy usługi finansowe (udzielanie pożyczek, dotacji), szkoleniowe, doradcze, wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.  Posiadamy jeden z większych funduszy pożyczkowych w województwie łódzkim. Realizujemy programy pomocowe (w tym ze ś (...) więcej ->

starsze wpisy ->

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI