facebook

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 17 kwietnia 1991 r. Jest organizacją pozarządową działającą non-profit. Cechuje ją neutralność pod względem politycznym i światopoglądowym.

Celem Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim. Jest jednym z członków Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych. Posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, potwierdzony certyfikatem systemu jakości, wydanym przez Zetom-Cert Sp. z o.o. więcej ->
Aktualności2020-07-09 14:00:38

Zapytanie ofertowe na dostawę notebook-a

ZAPYTANIE OFERTOWE   Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający) w związku z realizacją projektu : „ Nowa rzeczywistość w dobie COVID-19 – wsparcie psychologiczne” dofinansowanego z programu „Działaj Lokalnie” 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne Razem zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę notebook-a z uwzględnieniem (...) więcej ->

starsze wpisy ->

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI