facebook

Pożyczka Rozwojowa JEREMIE2

 

Kalkulator

Kalkulator spłaty pożyczki  
Zasady ubiegania się o pożyczkę

Regulamin udzielania pożyczki  
Tabela prowizji i opłat  
Tabela oprocentowania JEREMIE2  
Karta preferencji JEREMIE2  
Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa (PR)  
Umowa pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  
Umowa pożyczki na warunkach rynkowych  
Dokumenty aplikacyjne

Wniosek na rozwój przedsiębiorstwa
Wyjasnienia do pkt III.4 wniosku o pożyczkę na rozwój działalności  
Biznes Plan
Kosztorys prac budowlanych
Analiza ekonomiczno-finansowa
Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy
Oświadczenie poręczyciela
Zaświadczenie dla poręczyciela
Upoważnienie do (BIG IM + BIK + ZPB)
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Oświadczenie wniosodawcy o nienakładanie się finansowania
Oświadczenie o wykluczeniu
Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zestawienie faktur OO
Deklaracja pochodzenia używanego środka trwałego, nieruchomości  

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI