facebook

Planowane rozpoczęcie naboru w ramach www.lorkk.pl

2020-02-06 12:08:06

Planowane rozpoczęcie naboru nr 1/2020 w ramach www.lorkk.pl
Informujemy, że w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 1/2020 z alokacją środków w wysokości 285 000 PLN. Ważność bonów w naborze wynosi 14 dni.
W ramach naboru wykluczono możliwość realizacji usług doradczych.
W przypadku osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, za kwalifikowalne będą uznane osoby zatrudnione przez okres nie krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi konsultantami:
Anna Lodczyk - 881 206 177
Agnieszka Skupińska - 881 201 966
Magdalena Dziędziel - 881 203 640
 
 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI