facebook

KOMUNIKAT - możliwość zawieszenia płatności rat kapitałowych

2020-03-18 10:58:30

Informujemy, iż w związku z sytuacją rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 istnieje możliwość zawieszenia płatności rat kapitałowych z tytułu udzielonej pożyczki, na maksymalny okres 3 miesięcy. Podstawą do zawieszenia płatności rat kapitałowych jest złożenie przez Pożyczkobiorcę umotywowanego wniosku bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację ekonomiczno-finansową danego Pożyczkobiorcy.

Jednocześnie informujemy, iż zawieszenie spłat rat kapitałowych pożyczki nie wydłuża całkowitego okresu spłaty – kwota zawieszonych rat zostanie rozłożona do spłaty w pozostałych miesiącach okresu pożyczkowego.
W okresie zawieszenia spłat rat kapitałowych pożyczki odsetki należy regulować w okresach miesięcznych według nowego harmonogramu spłat.
Z tytułu zawieszenia spłaty rat pożyczki pobierana jest opłata zgodnie z „Tabelą prowizji i opłat”.

ℹ️Wniosek można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres:
e.olszewska@frgz.pl,
a.fratczak@frgz.pl,
k.pawlak@frgz.pl

lub tradycyjną drogą pocztową.

ℹ️Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać również dzwoniąc pod numer telefonu Fundacji: 44 / 634 10 06 wew. 611, 612, 613.


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI