facebook

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych.

2021-03-11 12:27:44

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych dla Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 według poniższego zestawienia:

Tabela nr 1

Lp.

Nazwa zamawianego artykułu

Jm

Ilość

1

2

3

4

1

Papier ksero POL LUX 80g/m2, A4, grubość: 108um, białość CIE (średnia z obu stron):161, białość D65: 109,5 %, nieprzezroczystość: 93 % lub produkt równoważny

ryza

150

2

Teczka kartonowa wiązana Bigo-BOX A4 400g/m2 40 mm lub produkt równoważny

sztuka

10

3

Teczki kartonowe na gumkę białe gładkie A4 300g/m2 z długimi bokami/zakładkami Esselte lub produkt równoważny

sztuka

50

4

Teczki kartonowe na gumkę kolorowe lakierowane (kolor zielony) A4 400g/m2 z długimi bokami/zakładkami Esselte lub produkt równoważny

sztuka

3

5

Teczki kartonowe na gumkę kolorowe lakierowane (kolor granatowy) A4 400g/m2 z długimi bokami/zakładkami Esselte lub produkt równoważny

sztuka

3

6

Teczki kartonowe na gumkę kolorowe lakierowane (kolor czerwony) A4 400g/m2 z długimi bokami/zakładkami Esselte

sztuka

3

7

Teczka plastikowa na gumkę A4 Leitz 15mm (kolor czerwony) lub produkt równoważny

sztuka

1

8

Skoroszyt kartonowy biały z wąsem A4  do archiwizacji dokumentacji

sztuka

20

9

Skoroszyt wpinany PP DONAU Standard (kolor szary) - 1 opakowanie (10 szt.)

opakowanie

13

10

Koszulki format A4, krystaliczne na dokumenty Bantex– 1 opakowanie (100 szt.)

opakowanie

25

11

Segregator A4 szeroki 7 cm DONAU kolor bordowy lub produkt równoważny

sztuka

10

12

Segregator A4 szeroki 7 cm DONAU kolor miedziany lub produkt równoważny

sztuka

6

13

Segregator A4 szeroki 7 cm DONAU kolor pomarańczowy lub produkt równoważny

sztuka

4

14

Segregator A4 szeroki 7 cm DONAU kolor zielony lub produkt równoważny

sztuka

11

15

Segregator A4 szeroki 7 cm DONAU kolor granatowy lub produkt równoważny

sztuka

11

16

Segregator A4 szeroki 7 cm DONAU kolor turkus lub produkt równoważny

sztuka

2

17

Segregator A4 szeroki 7 cm DONAU kolor fioletowy lub produkt równoważny

sztuka

5

18

Segregator A4 szeroki 7 cm DONAU kolor szary lub produkt równoważny

sztuka

3

19

Segregator A4 wąski 5 cm DONAU kolor fioletowy lub produkt równoważny

sztuka

2

20

Segregator A4 wąski 5 cm DONAU kolor granatowy lub produkt równoważny

sztuka

2

21

Segregator A4 wąski 5 cm DONAU kolor czarny lub produkt równoważny

sztuka

2

22

Długopis UNI SX-101 0,7 niebieski

sztuka

53

23

Długopis UNI SX-101 0,7 - czarny

sztuka

8

24

Długopis UNI SX-101 0,7 - czerwony

sztuka

12

25

Długopis UNI SX-101 0,7 - zielony

sztuka

6

26

Wkład wymienny do długopisów UNI SX-101 0,7 niebieski

sztuka

10

27

Wkład wymienny do długopisów UNI SX-101 0,7 czerwony

sztuka

10

28

Pióro kulkowe Energel BL77 0,7 – niebieski

sztuka

7

29

Wkład wymienny do pióra kulkowego Energel BL77 0,7 niebieski

sztuka

4

30

Cienkopis stabilo 88 Point - czerwony

sztuka

1

31

Cienkopis stabilo 88 Point - niebieski

sztuka

1

32

Cienkopis stabilo 88 Point - różowy

sztuka

1

33

Cienkopis stabilo 88 Point - zielony

sztuka

1

34

Cienkopis stabilo 88 Point - pomarańczowy neonowy

sztuka

1

35

Cienkopis stabilo 88 Point - fioletowy

sztuka

1

36

Cienkopis stabilo 88 Point - purpurowy

sztuka

1

37

Cienkopis stabilo 88 Point - turkusowy

sztuka

1

38

Ołówek Faber-Castell HB (z gumką)

sztuka

10

39

Zakreślacz Stabilo Boss  (pomarańczowy) lub produkt równoważny

sztuka

2

40

Zakreślacz Stabilo Boss  (żółty) lub produkt równoważny

sztuka

6

41

Zakreślacz Stabilo Boss  (zielony) lub produkt równoważny

sztuka

1

42

Zakreślacz Stabilo Boss (różowy) lub produkt równoważny

sztuka

1

43

Zakreślacz Stabilo Boss  (niebieski) lub produkt równoważny

sztuka

1

44

Korektor w piórze Donau

sztuka

3

45

Klipy Dox 19 mm - 1 opakowanie (12 szt.) lub produkt równoważny

opakowanie

2

46

Klipy Dox 32 mm - 1 opakowanie (12 szt.) lub produkt równoważny

opakowanie

4

47

Klipy Dox 25 mm - 1 opakowanie (12 szt.) lub produkt równoważny

opakowanie

4

48

Klipy Dox 40 mm - 1 opakowanie (12 szt.) lub produkt równoważny

opakowanie

3

49

Spinacze biurowe 31 mm Grand Best Quality trójkątne – 1 opakowanie (100 szt.) lub produkt równoważny

opakowanie

9

50

Bloczek samoprzylepny kolorowy Donau pastel - Kostka (400 szt.) - 76x76 mm

kostka

19

51

Znaczki / karteczki samoprzylepne kolorowe bloczki Donau 20 x 50 mm; (4x50 szt.= opakowanie)

opakowanie

20

52

Taśma klejąca biurowa 18x20

sztuka

10

53

Nożyczki biurowe klasyczne Donau 20,5 cm lub produkt równoważny

sztuka

1

54

Koperty samoklejące: C-6 białe

sztuka

100

55

Koperty samoklejące: DL białe

sztuka

300

56

Koperty samoklejące: DL białe z okienkiem adres. -strona prawa

sztuka

200

57

Koperty samoklejące z rozszerzanymi bokami i dnem RBD: B4 HK brąz

sztuka

25

58

Ofertówki A4 Typ L

sztuka

20

59

Zszywki 24/6 - 1 opakowanie (1000 szt.)

opakowanie

10

60

Tusz do pieczątki (kolor czarny)

sztuka

1

61

Tusz do pieczątki (kolor zielony)

sztuka

1

62

Zszywacz Luna Rapesco do 50 kartek

sztuka

1

 

1.2 Przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy i informacja ta musi znaleźć się w ofercie. Użyte nazwy handlowe (znaki towarowe) mają jedynie charakter przykładowy i służą jedynie do określenia cech produktów.

1.3 Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę i na jego koszt.

1. 4 Zamówione artykuły winny być dostarczone odpowiednio do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność i wydajność. Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą być materiałami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, nieregenerowanymi, nie poddanymi procesowi ponownego napełnienia, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów.

1.5 Określony w Tabeli nr 1 opis przedmiotu zamówienia, zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.

1.6 W przypadku asortymentów, dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.

1.7 Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

1.8 Ceny produktów w okresie trwania umowy nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wskazanych w ofercie cenowej. Ceny jednostkowe w ofercie powinny uwzględniać również koszty transportu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego.

  1. Termin realizacji zamówienia:

2.1 Zamówienie realizowane będzie w okresie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

2.2 Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach 8 00 - 15 00 .

  1. Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Damian Rybak, tel. 44 634 10 06 wew. 553, e-mail: informatyk@frgz.pl

  1. Miejsce i termin składania ofert:

4.1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób z pośród podanych niżej form, w terminie do 19.03.2021 r.

- przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe z dn. 11.03.2021 – materiały biurowe”

- dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe z dn. 11.03.2021 – materiały biurowe”

- przesłać drogą elektroniczną na adres: informatyk@frgz.pl (podpisany
i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 6 zapytania) z dopiskiem w temacie: „Zapytanie ofertowe z dn. 11.03.2021 – materiały biurowe”

4.2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

  1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za całość zamówienia.

  1. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

6.1. Wypełniony formularz ofertowy.

6.2. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.

  1. Warunki płatności:

7.1. Płatności realizowane będą przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.

  1. Kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

  1. Z wybranym Dostawcą zostanie zawarta umowa.
  2. Załączniki:

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych 11.03.2021.pdf
Zał. 1 - Formularz oferty - materiały biurowe 11.03.2021.doc
Zał. 2 - Oświadczenie o braku powiązań - materiały biurowe 11.03.2021.doc


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI