facebook

Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2022 roku

2022-01-17 11:58:07

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2022 rokuna aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji nt. aktywizacji osób bezrobotnych można uzyskać korzystając
ze strony internetowej: www.pupbelchatow.pl lub:

  • staże, tel.: 44 631-40-57, pokój nr 25;
  • dotacje, doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy, tel.: 44 631-40-70, pokój nr 22;
  • prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wynagrodzenia osób
    pow. 50 roku życia, tel.: 44 631-40-47, pokój nr 21; 44 631-40-48, pokój nr 22;
  • szkolenia, KFS, koszty egzaminów i licencji, koszty studiów podyplomowych, przygotowanie zawodowe dorosłych, tel.:  44 631-40-60, pokój nr 20;
  • bony na zasiedlenie, tel. 44 631-40-74, pokój nr 14.

 

zdj

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI