facebook

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu

2022-02-01 14:25:26

Poniżej przedstawiamy ostateczne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, iż w związku z koniecznością osiągnięcia przez Realizatora Projektu wskaźników zaplanowanych w projekcie, narzuconych umową zawartą pomiędzy Realizatorem Projektu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do projektu w pierwszej kolejności wszystkich tych kandydatów, którzy utracili zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

 

OSTATECZNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

LP.

Nr Formularza Rekrutacyjnego (FR)

Punkty z oceny merytorycznej FR

punkty z doradztwa zawodowego

SUMA

1

POWER/14/I/FR

44

10

54

2

POWER/5/I/FR

43,5

10

53,5

3

POWER/18/I/FR

42

10

52

4

POWER/12/I/FR

42

10

52

5

POWER/2/I/FR

41,5

10

51,5

6

POWER/9/I/FR

41

10

51

7

POWER/4/I/FR

40,5

10

50,5

8

POWER/3/I/FR

40,5

10

50,5

9

POWER/15/I/FR

40

10

50

10

POWER/7/I/FR

39,5

10

49,5

11

POWER/20/I/FR

39

10

49

12

POWER/22/I/FR

39

10

49

13

POWER/13/I/FR

38,5

10

48,5

14

POWER/6/I/FR

38,5

10

48,5

15

POWER/10/I/FR

38,5

10

48,5

16

POWER/16/I/FR

38

10

48

17

POWER/11/I/FR

38

10

48

18

POWER/19/I/FR

37

9

46

19

POWER/8/I/FR

37

10

47

20

POWER/21/I/FR

31

10

41

LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1

POWER/1/I/FR

39

10

49

2

POWER/24/I/FR

31

9

40

3

POWER/25/I/FR

31

9

40



Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI