facebook

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Zelów

2023-12-06 11:00:14

 

Rada Fundacji Rozwoju Gminy Zelów ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Zelów. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres kadencji (3 lata).

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe lub minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową ukierunkowaną głównie na pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez realizację programów i świadczenie usług,
 • potwierdzone umiejętności i doświadczenie (minimum 3 letnie) w opracowywaniu
  i zarządzaniu projektami, zespołami ludzkimi oraz finansami,
 • doświadczenie w opracowywaniu, nadzorowaniu, koordynacji i realizacji programów pomocowych, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • doświadczenie w świadczeniu usług dla MSP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą (finansowych - udzielanie pożyczek, doradczych, informacyjnych, szkoleniowych)oraz przedstawione przez kandydata w koncepcji zarządzania Fundacją założenia strategiczne działalności Fundacji i ewentualne referencje.

Konkurs przeprowadzony zostanie jednoetapowo.

Oferty pisemne powinny zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy,
 • świadectwa i dyplomy,
 • koncepcję zarządzania Fundacją,
 • referencje (nieobowiązkowo),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 15.00 w siedzibie Fundacji w Zelowie, ul. Mickiewicza 4 (sekretariat).

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela sekretariat Fundacji,

tel. 44 634 10 06, 44 634 10 14.

Załączniki:

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Fundacji Rozwoju Gminy Zelów 2023.pdf


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI