facebook

Aktualności


21 marca br.  podpisaliśmy z Powiatem Bełchatowskim umowę na realizację projektu "Lawendowa Joga - organizacja czasu wolnego 55+".

Projekt zakłada realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja czasu wolnego 55+ - sport i rekreacja - wspieranie różnych form aktywności ruchowej.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia jogi w plenerze na terenie Lawendowa Barć pod Lasem w miejscowości Chajczyny.

Projekt skierowany będzie do mieszkańców gminy Zelów w wieku 55+ i realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2023 do 30 września 2023 roku.

Zapisy do projektu będą przyjmowane od maja 2023 br.

Osoba do kontaktu to P. Magdalena Dziędziel tel. 881-203-640


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI