facebook

Dokumenty rekrutacyjne

 

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji  
Zał.1 Formularz rekrutacyjny
Zał.2 Karta weryfikacji formalnej formularza  
Zał.3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji  
Zał.4 Karta oceny predyspozycji kandydata  
Zał.5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych  
Zał.6 Lista wykluczeń w ramach pomocy de minimis  
Zał.7 Oświadczenie uczestnika Projektu  

 

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI