facebook

Informacja nt. szkoleń

2022-02-03 15:05:10

Informacja nt. szkoleń w ramach projektu – I edycja

Miejsce szkolenia:

Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4

 

Liczba uczestników:

Grupa szkoleniowa będzie liczyć 10 osób.

 

Liczba godzin szkolenia:

30-godz. szkolenia dla każdej grupy.

Każdy uczestnik projektu jest zobligowany do wzięcia udziału w szkoleniu (frekwencja min. 80%

całkowitego czasu szkolenia).

 

Zakres tematyczny szkolenia:

1 dzień:

Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych - 6 h

2 dzień:

Księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS - 4 h

Inne źródła finansowania działalności gospodarczej - 2 h

3 dzień:

sporządzenie Biznes Planu i jego realizacja - 6 h

4 dzień:

Pozyskanie i obsługa klienta - 3 h

Reklama i inne działania promocyjne - 3 h

5 dzień:

Negocjacje biznesowe - 3 h

Radzenie sobie ze stresem i konfliktem - 3 h

Razem: 30 h

 

Termin szkolenia:

- 14-18 luty 2022 r.     grupa 1,           godz.: 9:00 - 16:00

- 21-25 lutego 2022 r. grupa 2,           godz.: 9:00 - 16:00

 

Harmonogram szkolenia:

W załączeniu harmonogram szkoleń z przyporządkowaniem poszczególnych osób do grup.

Harmonogram szkolenia.pdf


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI