facebook

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

2019-11-22 09:37:00

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie

z/s w Zelowie, ul. Mickiewicza 4

o g ł a s z a

że w dniu 4 grudnia 2019 r.  o godzinie 11:00 w Poddębicach 99-200, przy ulicy Targowej 7B odbędzie się pod urzędowym nadzorem Komornika

PUBLICZNA LICYTACJA

sztuk 13 pojazdów RENAULT MASTER rok produkcji: 2012, zabudowanych plandekami i wyposażonych w windy samowyładowcze, o numerach VIN i rejestracyjnych: VF1VBU4F247632494, EPD 56SL; VF1VBU4F247886250, EPD 63SL; VF1VBU4F247886251, EPD 62SL; VF1VBU4F247885957, EPD 61SL; VF1VBU4F247758523, EPD 60SL; VF1VBU4F247885951, EPD 59SL; VF1VBU4F247758525, EPD 58SL; VF1VBU4F247885950, EPD 54SL; VF1VBU4F247758526, EPD 53SL; VF1VBU4F247885973, EPD 52SL; VF1VBU4F247885949, EPD 51SL; VF1VBU4F247885954, EPD 50SL; VF1VBU4F247886249, EPD 65SL;

Cena wywoławcza brutto zestawu 13 szt. pojazdów wynosi 208.000,00 zł (słownie złotych: dwieście  osiem tysięcy, 00/100) – w tym 23% podatek VAT.

W przypadku braku chętnych kupujących ogłasza się, że w dniu 4 grudnia o godzinie 12:00 w miejscu jak wyżej odbędzie się pod urzędowym nadzorem Komornika publiczna licytacja ruchomości opisanych wyżej (oddzielnie dla każdego z pojazdów), gdzie cena wywoławcza brutto każdego pojazdu wynosi 18.000,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy, 00/100) – w tym 23% podatek VAT.

Ruchomości można oglądać w dniu i miejscu licytacji w godzinach od 9:00 do 10:30.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 1/10 wartości ceny wywoławczej najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy sprzedającego prowadzony przez bank: PKO BP S.A. O/ Bełchatów nr 15 1440 1257 0000 0000 0192 2424 z podaniem w opisie, których pojazdów dotyczy.

Osoba do kontaktu:
Sławomir Alama
kom. 667 967 368


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI