facebook

Pożyczki płynnościowe COVID-19

2020-09-11 15:19:40

W dniu 07.09.2020 r. został podpisany aneks do Umowy Operacyjnej, na mocy którego w ramach JEREMIE2 będą  udzielane pożyczki z przeznaczeniem na niwelowanie skutków pandemii COVID-19 i wsparcia płynności kwalifikowanych przedsiębiorstw z sektora MSP. 

Dokumentacja dotycząca w/w pożyczek płynnościowych będzie niebawem dostępna na naszej stronie internetowej.


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI