facebook

Projekt Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski

2023-03-06 12:07:33

W związku z realizacją projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” przypominamy uczestnikom projektu o obowiązku dostarczania do Fundacji deklaracji ZUS DRA i przelewu potwierdzającego płatność za ZUS za każdy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek ten wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie.


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl


© BAI