facebook

Projekt "Pomyśl o jutrze"

2014-02-24 15:45:31

W związku z realizacją projektu „Pomyśl o jutrze”, Poddziałanie 6.1.3 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż trwa nabór wniosków o:

• zorganizowanie staży do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
• zorganizowanie staży do 30.11.2014 roku dla osób do 25 roku życia i do 27 roku życia, które ukończyły szkołę wyższą i od dnia uzyskania dyplomu nie minęło 12 miesięcy,
• dofinansowanie do kwoty 21.000,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.


Priorytetowo będą traktowane osoby bezrobotne:
• powyżej 50 roku życia
• do 25 roku życia (w tym osoby z kat. NEET, tj. które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania)
• zwolnione z instytucji sektora oświaty przed 01.01.2013 r.

UWAGA!!! W projekcie mogą wziąć udział jedynie te osoby, które nie były uczestnikami projektu „Pomyśl o jutrze” realizowanego w latach 2008-2013!!!

Szczegółowych informacji nt. zorganizowania stażu można uzyskać:
• w siedzibie PUP Bełchatów, pokój nr 24 (parter urzędu), pod nr telefonu: 44 631-40-57,

Szczegółowych informacji nt. dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej można uzyskać:
• w siedzibie PUP Bełchatów, pokój nr 21 (parter urzędu), pod nr telefonu: 44 631-40-70.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN!!!


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI