facebook

Wsparcie finansowe

 

 

Dokumenty wsparcie finansowe

Regulamin  
Standardy oceny biznes planów                                                                                           
Zał. 1 Biznes plan  
Zał. 2 Karta oceny formalnej biznes planu                                                                         
Zał. 3 Karta oceny merytorycznej biznes planu  
Zał. 4 Umowa o wsparcie finansowe                                                                          
Zał. 5 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis                                                
Zał. 6 Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zał. 7 Biznesplan_szczegółowe zestawienie towarów i usług
Zał. 8 Oświadczenia Uczestnika Projektu  
Zał. 9 Oświadczenie majątkowe Uczestnika Projektu  

 

Dokumenty wsparcie pomostowe

Zał. 10 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
Zał. 11 Zestawienie planowanych wydatków
Zał. 12 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł  
Zał. 13 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe  
Zał. 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego  

 

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI