facebook

WSTĘPNE WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

2022-01-26 12:53:15

 

Poniżej przedstawiamy wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, iż w związku z koniecznością osiągnięcia przez Realizatora Projektu wskaźników zaplanowanych w projekcie, narzuconych umową zawartą pomiędzy Realizatorem Projektu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do projektu w pierwszej kolejności wszystkich tych kandydatów, którzy utracili zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

 

WSTĘPNE WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH - OCENA MERYTORYCZNA

 

LP.

Nr Formularza Rekrutacyjnego (FR)

Wynik oceny merytorycznej FR

Punkty z oceny merytorycznej FR

UWAGI

1

POWER/14/I/FR

pozytywna

44

LISTA PODSTAWOWA

2

POWER/5/I/FR

pozytywna

43,5

LISTA PODSTAWOWA

3

POWER/18/I/FR

pozytywna

42

LISTA PODSTAWOWA

4

POWER/12/I/FR

pozytywna

42

LISTA PODSTAWOWA

5

POWER/2/I/FR

pozytywna

41,5

LISTA PODSTAWOWA

6

POWER/9/I/FR

pozytywna

41

LISTA PODSTAWOWA

7

POWER/4/I/FR

pozytywna

40,5

LISTA PODSTAWOWA

8

POWER/3/I/FR

pozytywna

40,5

LISTA PODSTAWOWA

9

POWER/15/I/FR

pozytywna

40

LISTA PODSTAWOWA

10

POWER/7/I/FR

pozytywna

39,5

LISTA PODSTAWOWA

11

POWER/20/I/FR

pozytywna

39

LISTA PODSTAWOWA

12

POWER/22/I/FR

pozytywna

39

LISTA PODSTAWOWA

13

POWER/13/I/FR

pozytywna

38,5

LISTA PODSTAWOWA

14

POWER/6/I/FR

pozytywna

38,5

LISTA PODSTAWOWA

15

POWER/10/I/FR

pozytywna

38,5

LISTA PODSTAWOWA

16

POWER/16/I/FR

pozytywna

38

LISTA PODSTAWOWA

17

POWER/11/I/FR

pozytywna

38

LISTA PODSTAWOWA

18

POWER/19/I/FR

pozytywna

37

LISTA PODSTAWOWA

19

POWER/8/I/FR

pozytywna

37

LISTA PODSTAWOWA

20

POWER/21/I/FR

pozytywna

31

LISTA PODSTAWOWA

21

POWER/1/I/FR

pozytywna

39

LISTA REZERWOWA

22

POWER/24/I/FR

pozytywna

31

LISTA REZERWOWA

23

POWER/25/I/FR

pozytywna

31

LISTA REZERWOWA


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI