facebook

Zakończenie projektu

2023-07-14 09:31:42

wup kolor.png

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r. realizowała projekt pt. „Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski” w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do projektu zgłosiło się 48 osób w wieku do 29 lat z subregionu piotrkowskiego.

Zakwalifikowano 41 osób, z czego 39 uruchomiło własną działalność gospodarczą.

Uczestnicy projektu skorzystali z następujących form wsparcia:

- 41 osób uczestniczyło w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

- 39 osób otrzymało dotację jednorazową w wysokości 23.050 zł na uruchomienie własnej działalności gospodarczej i sfinansowanie niezbędnych wydatków inwestycyjnych

- 39 osób otrzymało wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów w łącznej kwocie 13.800 zł, wypłacanych cyklicznie do 6 miesięcy po uruchomieniu działalności.

Uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie, życzymy powodzenia  i zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI