facebook

Zaproszenie do składania ofert na dostawę węgla.

2017-09-01 09:30:16

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Zelów zaprasza do składania ofert na dostawę ok. 40 t węgla typu „ekogroszek” o parametrach nie gorszych niż:

  • wartość opałowa 26 MJ/kg
  • granulacja 5-25 mm
  • zawartość miału do 10%
  • wilgotność mniejsza niż 15%

Dostawy realizowane będą partiami (jedna partia ok. 3 t) w okresie od października 2017 r. do maja 2018 r. do siedziby Fundacji w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4.
Termin płatności za FV wynosił będzie 14 dni od daty dostawy określonej partii węgla.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
Cena – 100%

W ofercie należy podać cenę netto i brutto 1 tony węgla z dostawą i podatkiem akcyzowym.
Z wybranym dostawcą podpisana zostanie umowa.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty do dnia 15 września 2017 r. w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Zelów przy ul. Mickiewicza 4:

  • pisemnie na adres: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów ul. Mickiewicza 4,
    97-425 Zelów,
  • faksem na numer 44 634 12 30,
  • e-mail: frgz@frgz.pl

Osoba do kontaktu:
Wojciech Pajewski
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów, tel. 044/6341006
wew. 711, e-mail: w.pajewski@frgz.pl

Formularz oferty:

Formularz oferty na dostawę węgla 2017 r.doc


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI