facebook

Zapytanie o cenę - szyld na budynek

2014-02-04 09:45:10

ZAPYTANIE O CENĘZarząd Fundacji Rozwoju Gminy Zelów zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie szyldu wraz z montażem na budynku zlokalizowanym w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez wskazania przyczyn.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty.

Forma składania ofert:
Ofertę można złożyć e-mailem na adres: m.dziedziel@frgz,pl, faksem na numer 44/ 634-12-30 lub pisemnie na adres Fundacji Rozwoju Gminy Zelów.

Miejsce składania ofert:
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów, woj. łódzkie

Termin składania ofert:
Do 10.02.2014 r. do godz. 12.00

Kryteria oceny oferty:
Cena 100%

Termin realizacji zamówienia:
W okresie do 17.02.2014 r.

Miejsce realizacji zamówienia:
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów

Osoba do kontaktu:
Magdalena Dziędziel
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów ul. Mickiewicza 4,
97-425 Zelów, tel. 044 / 634-10- 06, wew. 552, e-mail: m.dziedziel@frgz.pl

 

Do pobrania:
 

zapytanie o cene - szyld.doc

Zelów dn. 04.02.2014 r.

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI