facebook

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopa.

2018-11-28 15:44:49

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający) w związku z realizacją projektu: „Uniwersytet Cudownego Wieku - edycja 2018” - Rządowy Program na  rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę laptopa z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Laptop, w ilości 1 sztuka , o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej:

Lp.

Nazwa parametru

Kryteria wymagane

1

Procesor

Min. czterordzeniowy procesor z obsługą instrukcji 64 bit.  Dostawca deklaruje, że procesor uzyskał w testach Pass Mark Software Performance Test CPU wynik min. 7670 pkt . ( http://www.cpubenchmark.net/laptop.html ).

2

Płyta główna

Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora

3

Karta graficzna

Zintegrowana, pamięć przydzielana dynamicznie

4

Matryca

Przekątna: 14 cali, o rozdzielczości minimalnej 1920 x 1080 pikseli, antyrefleksyjna lub w pełni matowa

5

Pamięć RAM 

Min. 8GB DDR4, z możliwością rozszerzenia do min. 16 GB

6

Dysk twardy

Dysk SSD min. 240 GB

7

Express Card

Niewymagana

8

Napęd optyczny

Niewymagany

9

Karta sieciowa

Zintegrowana, 10/100/1000 Mb/s

10

Karta dźwiękowa

Zintegrowana z płytą główną, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo

11

Wymagane zintegrowane złącza

Min. 2x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x Ethernet (RJ-45), wyjście słuchawkowe

12

Dodatkowe zintegrowane interfejsy

- Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802. 11 b/g/n

- Bluetooth

13

Wskaźnik

TouchPad

14

Klawiatura

QWERTY

15

Czytnik kart pamięci

Zintegrowany czytnik kart MicroSD lub SD w zestawie z adapterem MicroSD

16

Kamera internetowa

Zintegrowana

17

Zasilacz

Zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE

18

System operacyjny

Windows 10 Pro PL 64-bity

19

Waga

Nie więcej niż 1,7 kg

20

Gwarancja

Min. 12 miesięcy – serwis gwarancyjny producenta

21

Dokumentacja

Instrukcja obsługi.

22

Certyfikaty i standardy

Deklaracja zgodności CE.

 1. Koszty dostarczenia powyższego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego pokrywa Dostawca.
 2. Zamawiający nie przyjmuje przedmiotu zamówienia powystawowego, leasing-owego, używanego, jedynie fabrycznie nowy.
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Zamówienie należy wykonać do dnia 14.12.2018r.
  2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w dni robocze w godzinach 8 00 -16 00 .
 2. Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do kontaktu.

Damian Rybak, tel. 44 634 10 06 wew. 553, e-mail: informatyk@frgz.pl

 1. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów, bądź przesłać zeskanowaną ofertę na adres e-mail: informatyk@frgz.pl , w obu przypadkach ofertę należy oznaczyć tytułem: „Zapytanie ofertowe z dn. 28.11.2018 r. na dostawę laptopa”
  2. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
  3. Termin składania ofert do 05.12.2018r.
  4. Zamawiający ustala termin ważności ofert na okres 30 dni licząc od dnia terminu ich składania.
 2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Dokumenty wymagane od Dostawcy:
  1. Wypełniony formularz oferty.
  2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
 5. Warunki płatności:
  1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
  2. Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 6. Kary umowne:
  Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. Za opóźnienie Dostawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej ilości urządzeń za każdy dzień zwłoki.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, co stanowi maksymalną wartość kar umownych, jaką Zamawiający może obciążyć Dostawcę.
 7. Załączniki:

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopa 11.2018.pdf
Zał. 1 - Formularz oferty laptop 11.2018.doc
Zał. 2 - Oświadczenie o braku powiązań laptop 11.2018.doc
Zał. 3 - Wzór umowy laptop 11.2018.pdf


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI