facebook

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopa - ASOS.

2018-12-11 09:36:05

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający) w związku z realizacją projektu: „Uniwersytet Cudownego Wieku - edycja 2018” - Rządowy Program na  rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę laptopa z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Laptop, w ilości 1 sztuka , o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej:

Lp.

Nazwa parametru

Kryteria wymagane

1

Procesor

Min. czterordzeniowy procesor z obsługą instrukcji 64 bit.  Dostawca deklaruje, że procesor uzyskał w testach Pass Mark Software Performance Test CPU wynik min. 7660 pkt . ( http://www.cpubenchmark.net/laptop.html ).

2

Płyta główna

Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora

3

Karta graficzna

Zintegrowana, pamięć przydzielana dynamicznie

4

Matryca

Przekątna: 15 cali, o rozdzielczości minimalnej 1920 x 1080 pikseli, antyrefleksyjna lub w pełni matowa

5

Pamięć RAM 

Min. 8GB DDR4, z możliwością rozszerzenia do min. 16 GB

6

Dysk twardy

Dysk HDD min. 500 GB

7

Express Card

Niewymagana

8

Napęd optyczny

Niewymagany

9

Karta sieciowa

Zintegrowana, 10/100/1000 Mb/s

10

Karta dźwiękowa

Zintegrowana z płytą główną, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo

11

Wymagane zintegrowane złącza

Min. 2x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x Ethernet (RJ-45), wyjście słuchawkowe

12

Dodatkowe zintegrowane interfejsy

- Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802. 11 b/g/n

- Bluetooth

13

Wskaźnik

TouchPad

14

Klawiatura

QWERTY, wydzielona klawiatura numeryczna

15

Czytnik kart pamięci

Zintegrowany czytnik kart MicroSD lub SD w zestawie z adapterem MicroSD

16

Kamera internetowa

Zintegrowana

17

Zasilacz

Zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE

18

System operacyjny

Windows 10 Pro PL 64-bity

19

Waga

Nie więcej niż 2,4 kg

20

Gwarancja

Min. 12 miesięcy – serwis gwarancyjny producenta

21

Dokumentacja

Instrukcja obsługi.

22

Certyfikaty i standardy

Deklaracja zgodności CE.

 1. Koszty dostarczenia powyższego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego pokrywa Dostawca.
 2. Zamawiający nie przyjmuje przedmiotu zamówienia powystawowego, leasing-owego, używanego, jedynie fabrycznie nowy.
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Zamówienie należy wykonać do dnia 24.12.2018r.
  2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w dni robocze w godzinach 8 00 -16 00 .
 2. Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do kontaktu.

Damian Rybak, tel. 44 634 10 06 wew. 553, e-mail: informatyk@frgz.pl

 1. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów, bądź przesłać zeskanowaną ofertę na adres e-mail: informatyk@frgz.pl , w obu przypadkach ofertę należy oznaczyć tytułem: „Zapytanie ofertowe z dn. 11.12.2018 r. na dostawę laptopa”
  2. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
  3. Termin składania ofert: 14.12.2018r do godz. 13:00.
  4. Zamawiający ustala termin ważności ofert na okres 30 dni licząc od dnia terminu ich składania.
 2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Dokumenty wymagane od Dostawcy:
  1. Wypełniony formularz oferty.
  2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
 5. Warunki płatności:
  1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
  2. Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 6. Kary umowne:
  Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. Za opóźnienie Dostawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej ilości urządzeń za każdy dzień zwłoki.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, co stanowi maksymalną wartość kar umownych, jaką Zamawiający może obciążyć Dostawcę.
 7. Załączniki:

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopa 12.2018.pdf
Zał. 1 - Formularz oferty laptop 12.2018.doc
Zał. 2 - Oświadczenie o braku powiązań laptop 12.2018.doc
Zał. 3 - Wzór umowy laptop 12.2018.pdf


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI