facebook

Zapytanie ofertowe na dostawę notebook-a

2020-07-09 14:00:38

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający) w związku z realizacją projektu : „ Nowa rzeczywistość w dobie COVID-19 – wsparcie psychologiczne” dofinansowanego z programu „Działaj Lokalnie” 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne Razem zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę notebook-a z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Notebook, w ilości 1 sztuka , o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej:

Lp.

Nazwa parametru

Kryteria wymagane

1

Procesor

Min. czterordzeniowy (osiem wątków) procesor z obsługą instrukcji 64 bit.  Dostawca deklaruje, że procesor uzyskał w testach Pass Mark Software Performance Test CPU wynik min. 6605 pkt . ( http://www.cpubenchmark.net/laptop.html ).

2

Płyta główna

Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora

3

Karta graficzna

Zintegrowana, pamięć przydzielana dynamicznie

4

Matryca

Przekątna: 14 cali, o rozdzielczości minimalnej 1920 x 1080 pikseli, w pełni matowa

5

Pamięć RAM 

Min. 16GB DDR4 (taktowanie min. 2133 MHz)

6

Dysk twardy

Dysk SSD min. 512 GB (M2 PCIe)

7

Express Card

Niewymagana

8

Napęd optyczny

Niewymagany

9

Karta sieciowa

Niewymagana

10

Karta dźwiękowa

Zintegrowana z płytą główną, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo

11

Wymagane zintegrowane złącza

Min. 2x USB 3.1 Gen 1,  1x USB Typu-C, 1 x HDMI, wyjście słuchawkowe

12

Dodatkowe zintegrowane interfejsy

- Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802. 11 a/b/g/n/ac

- Bluetooth

13

Wskaźnik

TouchPad

14

Klawiatura

QWERTY

15

Czytnik kart pamięci

Niewymagany

16

Kamera internetowa

Zintegrowana (min. 1.0 Mpix)

17

Zasilacz

Zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE

18

System operacyjny

Windows 10 Pro PL 64-bity

19

Waga

Nie więcej niż 1 kg

20

Gwarancja

Min. 12 miesiące – serwis gwarancyjny producenta

21

Dokumentacja

Instrukcja obsługi.

22

Certyfikaty i standardy

Deklaracja zgodności CE.

23

Przykładowy notebook

Acer TravelMate X5 i7-8565U/16GB/512/Win10Pro

 1. Koszty dostarczenia powyższego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego pokrywa Dostawca.
 2. Zamawiający nie przyjmuje przedmiotu zamówienia powystawowego, leasing-owego, używanego, jedynie fabrycznie nowy.
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Zamówienie należy wykonać do dnia 31.07.2020r.
  2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w dni robocze w godzinach 8 00 -16 00 .
 2. Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do kontaktu.

Damian Rybak, tel. 44 634 10 06 wew. 553, e-mail: informatyk@frgz.pl

 1. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów, bądź przesłać zeskanowaną ofertę na adres e-mail: informatyk@frgz.pl , w obu przypadkach ofertę należy oznaczyć tytułem: „Zapytanie ofertowe z dn. 09.07.2020 r. na dostawę notebook-a”
  2. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
  3. Termin składania ofert: 16.07.2020r.
  4. Zamawiający ustala termin ważności ofert na okres 30 dni licząc od dnia terminu ich składania.
 2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Dokumenty wymagane od Dostawcy:
  1. Wypełniony formularz oferty.
  2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
 5. Warunki płatności:
  1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
  2. Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 6. Kary umowne:
  Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. Za opóźnienie Dostawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej ilości urządzeń za każdy dzień zwłoki.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
 7. Załączniki:

Zapytanie ofertowe na dostawe notebook-a 07.2020.pdf

Zal. 1 - Formularz oferty notebook 07.2020.doc

Zal. 2 - Oswiadczenie o braku powiazan notebook 07.2020.doc


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI