facebook

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

2020-07-09 10:26:25

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę artykułów higienicznych i środków czystości dla Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 z względnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawę artykułów higienicznych i środków czystości do Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 według poniższego zestawienia:

Tabela nr 1

Lp.

Nazwa zamawianego artykułu

Jm

Ilość

1.

Papier toaletowy do podajników:

dwuwarstwowy, makulaturowy, kolor biały, miękki, rozpadający się w kontakcie z wodą, listkowany min 120 listków w rolce, gofrowany, gramatura min 2 x 15,50 g/m 2 , średnica tulejki ok. 6 cm, średnica zewnętrzna rolki 18-19 cm, wysokość rolki 9-10 cm, długość papieru na rolce min. 120 mb.

Szt.

250

2.

Ręcznik papierowy składany w „ZZ”:

1 karton = 4 000 listków (20 opakowań po 200 listków), jednowarstwowy, gofrowany, makulaturowy, gramatura min. 40 g/m 2 , wymiar listka 23 x 25 cm, kolor zielony.

Karton

25

3.

Mydło w płynie :

 opakowanie 5,0 l, delikatnie perfumowane,
z dodatkiem gliceryny.

Szt.

5

4.

Płyn do mycia naczyń :

o zapachu miętowym, zawierający 5-15% anionowych środków powierzchniowo czynnych, amidopropylenobetaina, dietanolomid kwasów kwasu kokosowego, pH 1% roztworu 5,0-8,5, opakowanie nie mniej niż 1l; płyn typu Ludwik lub produkt równoważny.

 

Szt.

20

5.

Aerozol przeciw kurzowi :

usuwa kurz, delikatnie czyści nadając połysk bez smug. Produkt przeznaczony  do czyszczenia różnych powierzchni np. kamienia  mebli, drewna szkła, sprzętu RTV, pojemność nie mniej niż 250 ml, typu Pronto lub produkt równoważny.

Szt.

10

6.

Gąbka do naczyń:

profilowana o wymiarach 9 x 7 x 4 cm wykonana z gąbki poliuretanowej oraz szorstkiej fibry polipropylenowej.

Szt.

60

7.

Kostka toaletowa do WC :

 z zawieszką w koszyczku, 40 g,

Szt.

50

8.

Mleczko do czyszczenia :

kuchenek, zlewów, wanien, pH 11,5≠1, na bazie podchlorynu sodu, anionowe związki  powierzchniowo czynne<5%, bez zapachu chloru, opak nie mniej niż 500ml, typu CIF lub produkt równoważny.

Szt.

10

9.

Odświeżacz powietrza :

odświeżacz powietrza w aerozolu, opakowanie 300 ml, o zapachu m.in.: róża, konwalia, lawenda, typu Brise lub produkt równoważny

Szt.

15

10.

Płyn do szyb :

zawierający <5% anionowych środki powierzchniowo czynnych, zapewniający czystość bez smug, chroniący szkło przed wodą i brudem, opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem, produkt typu Clin lub produkt równoważny.

Szt.

5

11.

Płyn do dezynfekcji i czyszczenia toalet :

zawierający <5% związków wybielających na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe. Zawierający substancję czynną: podchloryn sodu: 4,5 g / 100 g (aktywny chlor 4,28%), opakowanie 750 ml, typu Domestos lub produkt równoważny.

Szt.

20

12.

Ścierki z mikrofibry :

o wymiarach 32 x 32 cm

Szt.

50

13.

Ścierka podłogowa :

gruba i wytrzymała, w kolorze szarym lub żółtym, usuwająca wodę i błoto z każdego rodzaju podłóg, łatwo wchłaniająca wodę.

Szt.

20

14.

Worki sanitarne LDPE:

 60 x 80 (60 l), opakowanie a’ 20 szt., mocny „zgrzew”, LDPE-25 mikronów  bardzo wytrzymałe.

Szt.

30

15.

Worki sanitarne HDPE :

50 x 60 (35 l), opakowanie a’ 50 szt., mocny „zgrzew” HDPE-20 mikronów

 

Szt.

30

16.

Odświeżacz do zmywarki :

zapewniający czystość i świeży zapach w zmywarce, neutralizuje nieprzyjemny zapach, nie osądzający się na zmywanych naczyniach, do 60 zmywań.

Szt.

10

17.

Ręcznik kuchenny wielokrotnego użytku :

wykonany w 100 % z bawełny, wymiary 700 x 500 mm.

Szt.

5

18.

Rękawice jednorazowe:

rękawice lateksowe pudrowane, teksturowane do jednorazowego użycia pakowane po 100 sztuk, rozmiar S, M, L.

Szt.

3

19.

Proszek do czyszczenia z wybielaczem:

pH (1% r-ru wodnego) 10±11, zawierający fosforany, alkilobenzenosulfonian sodu poniżej 5%, węglan sodu 10-20%, środki wybielające,  tlenowe, opak. nie mniej niż 500 g, typu: IZO lub produkt równoważny.

Szt.

10

20.

Płyn uniwersalny :

o rzadkiej konsystencji,  antybakteryjny, posiadający mniej niż 5% anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych, mydło, o długotrwałym zapachu  do mycia powierzchni: podłogi, ściany, kafelki o pH 6,3÷0,4, różne zapachy, opakowanie nie mniej niż a’1 l typu AJAX lub produkt równoważny.

Szt.

20

21.

Kostki do WC:

zapachowa z zawieszką, w koszyczku, a’ 40 g.

Szt.

40

22.

Mop:

do mycia podłóg (zapas) z mikrofibry z gąbką szorującą, typu Gosia żółta mikrofibra lub produkt równoważny.

Szt.

15

23.

Mydło toaletowe:

 kremowe z prowitaminą B5 opak nie mniej niż 100g /opak., typu LUKSJA lub produkt równoważny

Szt.

5

 

1.2 Przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

1.3 Wyroby kosmetyczne muszą być ometkowane zgodnie z ustawą z 30 marca 2001r. – „o kosmetykach” (Dz. U. 2001r. nr 42 poz. 473, ze zmianami; składniki wg INCI, termin przydatności, producent, adres).  

1.4 Przedmiot zamówienia wskazany w tabeli nr 1 dostarczany będzie partiami (4 partie).

1.5 Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę i na jego koszt, na podstawie zamówień częściowych składanych faksem, elektronicznie lub telefonicznie przez Zamawiającego.

1.6 Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Asortyment przedstawiony w ofercie cenowej, nie jest katalogiem zamkniętym. Zamawiający w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment.

1.7 Zamówione artykuły winny być dostarczone odpowiednio do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność i wydajność. Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą być materiałami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, nieregenerowanymi, nie poddanymi procesowi ponownego napełnienia, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów.

1.8 Określony w Tabeli nr 1 opis przedmiotu zamówienia, zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.

1.9 W przypadku asortymentów, dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.

1.10 Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.

1.11 Ceny produktów w okresie trwania umowy nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wskazanych w ofercie cenowej. Ceny jednostkowe w ofercie powinny uwzględniać również koszty transportu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego.

 1. Termin realizacji zamówienia:

2.1 Zamówienie realizowane będzie w okresie od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2021 r.

2.2 Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach 8 00 - 16 00 .

 1. Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Wojciech Pajewski, tel. 606 214 378, e-mail: w.pajewski@frgz.pl

 1. Miejsce i termin składania ofert:

4.1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób z pośród podanych niżej form, w terminie do 17.07.2020 r .

- przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: „Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości”

- dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: „Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości”

- przesłać drogą elektroniczną na adres: w.pajewski@frgz.pl (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 6 zapytania)

4.2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za całość zamówienia.

 1. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

6.1. Wypełniony formularz ofertowy.

6.2. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.

 1. Warunki płatności:

7.1. Płatności realizowane będą przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia określonej partii zamówienia.

 1. Kary umowne:

Dostawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

 1. za opóźnienie Dostawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, Dostawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
 1. Z wybranym Dostawcą zostanie zawarta umowa.
 2. Załączniki:

Zapytanie ofertowe na zakup srodkow czystosci 07.2020.pdf
Zal. 1 -Formularz oferty srodki czystosci 07.2020.doc
Zal. 2 - Oświadczenie o braku powiazan - srodki czystosci 07.2020.doc


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI