facebook

Oferta

DOTACJA do 36.850 ZŁ

na uruchomienie działalności gospodarczej

Projekt „Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

  • Wsparcie w projekcie:

- szkolenie grupowe ( 30 godz.) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

- stypendium szkoleniowe dla uczestników szkolenia grupowego,

- doradztwo indywidualne w przygotowaniu biznes planów (4 godz. na 1 osobę),

- bezzwrotna dotacja w wysokości  23 050,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej,

wsparcie finansowe do kwoty 13.800 zł (wypłacane w transzach -  max 2.300 zł miesięcznie x 6 miesięcy od dnia uruchomienia działalności gospodarczej).

  • Odbiorcy projektu:

- 40 osób w wieku 18-29 lat (w tym 19 kobiet i 21 mężczyzn), w tym:

- osoby pozostające bez pracy (m.in. osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo),

- osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 (min. 80% uczestników projektu).

- osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci, reemigranci.

  • Obszar wsparcia:

- osoby zamieszkałe lub uczące się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) z subregionu piotrkowskiego, tj.  z powiatu bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, miasto Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, tomaszowskiego .

  • Ramy czasowe projektu:

- zaplanowano 2 nabory uczestników do projektu (20 osób w każdym naborze),

- planowane rozpoczęcie I naboru – 11/2021 rok,

- planowane rozpoczęcie II naboru – 02-03/2022 rok,

- zakończenie projektu - czerwiec 2023 roku.

  • Szczegółowe informacje:

- kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

- telefon: 665-945-800 lub 606-314-854

- e-mail: power@frgz.pl

Harmonogram projektu Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski.pdf

 

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania)

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI