facebook

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu2022-02-01 14:25:26
Poniżej przedstawiamy ostateczne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, iż w związku z koniecznością osiągnięcia przez Realizatora Projektu wskaźników zaplanowanych w projekcie, narzuconych umową zawartą pomiędzy Realizatorem Projektu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do projektu w pierwszej kolejności wszystkich tych kandyd (...) więcej ->

WSTĘPNE WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH2022-01-26 12:53:15
  Poniżej przedstawiamy wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, iż w związku z koniecznością osiągnięcia przez Realizatora Projektu wskaźników zaplanowanych w projekcie, narzuconych umową zawartą pomiędzy Realizatorem Projektu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do projektu w pierwszej kolejności wszystkich tych ka (...) więcej ->

Harmonogram rozmów z doradcą zawodowym2022-01-14 14:16:33
Informujemy o terminach rozmów z Doradcą Zawodowym, poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram. Przypominamy, iż rozmowy z Kandydatami do projektu odbędą się w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4. Rozmowy odbywać się będą na salach szkoleniowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.   Harmonogram rozmów z Doradcą Zawodowym.pdf       

Zakończenie naboru2022-01-05 14:16:48
W dniu wczorajszym tj. 04.01.2022r. zakończyliśmy I- szy nabór w ramach projektu "Kierunek na biznes".   Aktualnie trwa weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków.   Niebawem informować będziemy o kolejnym terminie naboru.

Przedłużenie terminu składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski"2021-12-13 14:30:21
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów przedłuża termin przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych do 04.01.2022 roku w ramach projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”).

Rekrutacja "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski"2021-11-09 11:31:50
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 REKRUTACJA Dokumenty Rekrutacyjne będą przyjmowane od 22.11.2021 r. do 10.12.2021 r. lub do wyczerpania miejsc. Dokumenty rekruta (...) więcej ->


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl


© BAI