facebook

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - II EDYCJA PROJEKTU 2022-06-22 09:58:28
Poniżej przedstawiamy listę Uczestników Projektu, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski".   LP. Nr BIZNES PLANU Wynik oceny merytorycznej biznes planu Punkty z oceny merytorycznej biznes planu (...) więcej ->

WSTĘPNE WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO - II EDYCJA2022-06-15 12:50:49
Poniżej przedstawiamy wstępną listę Uczestników Projektu - II Edycja, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, że warunkiem wypłaty wsparcia będzie uruchomienie działalności gospodarczej, podpisanie umowy oraz wniesienie przez Uczestnika projek (...) więcej ->

Ogłoszenie o naborze biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe - II EDYCJA2022-05-19 13:47:17
W związku z realizacją projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” Realizator projektu ogłasza nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników II EDYCJI. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 31.05.2022 r. – 03.06. 2022 r. Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku. OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW II edycja.pdf

Szkolenia dla uczestników II edycji projektu2022-05-06 09:59:29
Od 9 maja br. ruszamy ze szkoleniami dla II edycji projektu „KIERUNEK NA BIZNES – SUBREGION PIOTRKOWSKI” w ramach POWER 1.2.1. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie naszej instytucji w Zelowie, przy ul. Mickiewicza 4.   Zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie następujące tematy: - działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych - księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS - reklama i inne działania promocyjne - inne źr& (...) więcej ->

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu - II edycja2022-05-04 11:25:08
Poniżej przedstawiamy ostateczną listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu w ramach II edycji projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". OSTATECZNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU   Lp. Nr Formularza Rekrutacyjnego Wynik oceny merytorycznej FR Punkty z oceny (...) więcej ->

Wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu drugiej edycji projektu 2022-04-27 13:52:01
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II EDYCJI PROJEKTU "KIERUNEK NA BIZNES - SUBREGION PIOTRKOWSKI" Lp. Nr Formularza Rekrutacyjnego Wynik oceny merytorycznej FR Punkty z oceny merytorycznej FR Punkty z doradztwa zawodowego SUMA 1 POWER/3/II/FR pozytywny 44 10 54 2 POWER/9/II/FR pozytywny 44 10 54 3 POWER/13/II/FR pozytywny (...) więcej ->

Harmonogram rozmów z Doradcą Zawodowym - II edycja2022-04-20 11:00:35
Informujemy o terminach rozmów z Doradcą Zawodowym, poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram. Przypominamy, iż rozmowy z Kandydatami do projektu odbędą się w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4. Harmonogram rozmów II edycja.pdf

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA WSPARCIA - I EDYCJA PROJEKTU 2022-04-08 11:14:10
Poniżej przedstawiamy listę Uczestników Projektu, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski".   LP. Nr BIZNES PLANU Wynik oceny merytorycznej biznes planu Punkty z oceny merytorycznej biznes planu (...) więcej ->

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I EDYCJI PROJEKTU 2022-04-06 11:23:55
WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU " KIERUNEK NA BIZNES" – I EDYCJA Dokonanie rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu w CEiDG: nr PKD, miejsce prowadzenia firmy zgodnie z biznes planem, data uruchomienia firmy musi nastąpić w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia (tj. od 09.04.2022 roku do 13.04.2022 roku). Na wniosek Uczestnika projektu w uzasadnionych przypa (...) więcej ->

Zakończenie naboru do II edycji projektu2022-04-06 11:14:10
W dniu wczorajszym tj. 05.04.2022 roku zakończyliśmy nabór w ramach II edycji projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Aktualnie trwa weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych Formularzy Rekrutacyjnych. Z każdym kandydatem do projektu planowane jest przeprowadzenie rozmowy z Doradcą Zawodowym. O terminach rozmów poinformujemy wkrótce.


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12


© BAI