facebook

Do pobrania

Pożyczka Płynnościowa JEREMIE2

 

Zasady ubiegania się o pożyczkę

Regulamin udzielania pożyczki  
Tabela prowizji i opłat  
Karta preferencji JEREMIE2  
Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa (PR)  
Umowa pożyczki płynnościowa  
Dokumenty aplikacyjne

Wniosek o pożyczkę płynnościową
Wyjasnienia do pkt III.4 wniosku o pożyczkę na rozwój działalności  
Biznes Plan
Kosztorys prac budowlanych
Analiza ekonomiczno-finansowa
Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy
Oświadczenie poręczyciela
Zaświadczenie dla poręczyciela
Upoważnienie do (BIG IM + BIK + ZPB)
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Oświadczenie wniosodawcy o nienakładanie się finansowania
Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Deklaracja pochodzenia używanego środka trwałego / nieruchomości
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
Oświadczenie o zapotrzebowaniu na koszty
Szczegółowe zestawienie rozliczenia pożyczki płynnościowej


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI