facebook

Zakończenie projektu2023-07-14 09:31:42
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r. realizowała projekt pt. „Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski” w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do projektu zgłosiło się 48 osób w wieku do 29 lat z subregionu piotrkowskiego. Zakwalifikowano 41 osób, z czego 39 uruchomiło własną działalność gospodarczą. Uczestnicy projektu skorzystali z następujących for (...) więcej ->

Projekt Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski2023-03-06 12:07:33
W związku z realizacją projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” przypominamy uczestnikom projektu o obowiązku dostarczania do Fundacji deklaracji ZUS DRA i przelewu potwierdzającego płatność za ZUS za każdy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek ten wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie.

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości2023-02-15 14:40:32
  ZAPYTANIE OFERTOWE   Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę artykułów higienicznych i środków czystości dla Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 z uwzględnieniem poniższych wymagań: Przedmiot zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Fundacji Rozwoju G (...) więcej ->

Ogłoszenie o pracę - sprzątanie pomieszczeń biurowych2023-01-04 11:13:00
OGŁOSZENIE O PRACĘ ​ Fundacja Rozwoju Gminy Zelów poszukuje osoby do sprzątania pomieszczeń. Miejsce pracy: Zelów ul. Mickiewicza 4 Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów oraz innych, Oferujemy: Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Wynagrodzenie – 22,80 zł/h brutto. Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:30 do 20:30. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adre (...) więcej ->

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - II EDYCJA PROJEKTU 2022-06-22 09:58:28
Poniżej przedstawiamy listę Uczestników Projektu, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski".   LP. Nr BIZNES PLANU Wynik oceny merytorycznej biznes planu Punkty z oceny merytorycznej biznes planu (...) więcej ->

WSTĘPNE WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO - II EDYCJA2022-06-15 12:50:49
Poniżej przedstawiamy wstępną listę Uczestników Projektu - II Edycja, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, że warunkiem wypłaty wsparcia będzie uruchomienie działalności gospodarczej, podpisanie umowy oraz wniesienie przez Uczestnika projek (...) więcej ->

Ogłoszenie o naborze biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe - II EDYCJA2022-05-19 13:47:17
W związku z realizacją projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” Realizator projektu ogłasza nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników II EDYCJI. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 31.05.2022 r. – 03.06. 2022 r. Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku. OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW II edycja.pdf

Szkolenia dla uczestników II edycji projektu2022-05-06 09:59:29
Od 9 maja br. ruszamy ze szkoleniami dla II edycji projektu „KIERUNEK NA BIZNES – SUBREGION PIOTRKOWSKI” w ramach POWER 1.2.1. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie naszej instytucji w Zelowie, przy ul. Mickiewicza 4.   Zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie następujące tematy: - działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych - księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS - reklama i inne działania promocyjne - inne źr& (...) więcej ->

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu - II edycja2022-05-04 11:25:08
Poniżej przedstawiamy ostateczną listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu w ramach II edycji projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". OSTATECZNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU   Lp. Nr Formularza Rekrutacyjnego Wynik oceny merytorycznej FR Punkty z oceny (...) więcej ->

Wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu drugiej edycji projektu 2022-04-27 13:52:01
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II EDYCJI PROJEKTU "KIERUNEK NA BIZNES - SUBREGION PIOTRKOWSKI" Lp. Nr Formularza Rekrutacyjnego Wynik oceny merytorycznej FR Punkty z oceny merytorycznej FR Punkty z doradztwa zawodowego SUMA 1 POWER/3/II/FR pozytywny 44 10 54 2 POWER/9/II/FR pozytywny 44 10 54 3 POWER/13/II/FR pozytywny (...) więcej ->


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI