facebook

Szukamy pracowników2024-04-17 16:39:12
Szukamy pracownika! Dołącz do nas!   Jesteśmy stabilną instytucją otoczenia biznesu działającą od ponad 30 lat na rzecz województwa łódzkiego. Świadczymy usługi finansowe (udzielanie pożyczek, dotacji), szkoleniowe, doradcze, wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.  Posiadamy jeden z większych funduszy pożyczkowych w województwie łódzkim. Realizujemy programy pomocowe (w tym ze ś (...) więcej ->

Zakończenie projektu2023-07-14 09:31:42
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r. realizowała projekt pt. „Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski” w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do projektu zgłosiło się 48 osób w wieku do 29 lat z subregionu piotrkowskiego. Zakwalifikowano 41 osób, z czego 39 uruchomiło własną działalność gospodarczą. Uczestnicy projektu skorzystali z następujących for (...) więcej ->

Projekt Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski2023-03-06 12:07:33
W związku z realizacją projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” przypominamy uczestnikom projektu o obowiązku dostarczania do Fundacji deklaracji ZUS DRA i przelewu potwierdzającego płatność za ZUS za każdy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek ten wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie.

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości2023-02-15 14:40:32
  ZAPYTANIE OFERTOWE   Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę artykułów higienicznych i środków czystości dla Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 z uwzględnieniem poniższych wymagań: Przedmiot zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Fundacji Rozwoju G (...) więcej ->

Ogłoszenie o pracę - sprzątanie pomieszczeń biurowych2023-01-04 11:13:00
OGŁOSZENIE O PRACĘ ​ Fundacja Rozwoju Gminy Zelów poszukuje osoby do sprzątania pomieszczeń. Miejsce pracy: Zelów ul. Mickiewicza 4 Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów oraz innych, Oferujemy: Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Wynagrodzenie – 22,80 zł/h brutto. Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:30 do 20:30. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adre (...) więcej ->

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - II EDYCJA PROJEKTU 2022-06-22 09:58:28
Poniżej przedstawiamy listę Uczestników Projektu, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski".   LP. Nr BIZNES PLANU Wynik oceny merytorycznej biznes planu Punkty z oceny merytorycznej biznes planu (...) więcej ->

WSTĘPNE WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO - II EDYCJA2022-06-15 12:50:49
Poniżej przedstawiamy wstępną listę Uczestników Projektu - II Edycja, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, że warunkiem wypłaty wsparcia będzie uruchomienie działalności gospodarczej, podpisanie umowy oraz wniesienie przez Uczestnika projek (...) więcej ->

Ogłoszenie o naborze biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe - II EDYCJA2022-05-19 13:47:17
W związku z realizacją projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” Realizator projektu ogłasza nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników II EDYCJI. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 31.05.2022 r. – 03.06. 2022 r. Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku. OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW II edycja.pdf

Szkolenia dla uczestników II edycji projektu2022-05-06 09:59:29
Od 9 maja br. ruszamy ze szkoleniami dla II edycji projektu „KIERUNEK NA BIZNES – SUBREGION PIOTRKOWSKI” w ramach POWER 1.2.1. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie naszej instytucji w Zelowie, przy ul. Mickiewicza 4.   Zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie następujące tematy: - działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych - księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS - reklama i inne działania promocyjne - inne źr& (...) więcej ->

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu - II edycja2022-05-04 11:25:08
Poniżej przedstawiamy ostateczną listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu w ramach II edycji projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". OSTATECZNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU   Lp. Nr Formularza Rekrutacyjnego Wynik oceny merytorycznej FR Punkty z oceny (...) więcej ->


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI