facebook

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - II EDYCJA PROJEKTU

2022-06-22 09:58:28

Poniżej przedstawiamy listę Uczestników Projektu, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski".

 

LP.

Nr BIZNES PLANU

Wynik oceny merytorycznej biznes planu

Punkty z oceny merytorycznej biznes planu

Nr wniosku
o przyznanie wsparcia pomostowego

Wynik oceny wniosku
o przyznanie wsparcia pomostowego

1

POWER/17/II/BP

pozytywna

90

POWER/17/II/WP

pozytywna

2

POWER/9/II/BP

pozytywna

89

POWER/9/II/WP

pozytywna

3

POWER/1/II/BP

pozytywna

89

POWER/1/II/WP

pozytywna

4

POWER/19/II/BP

pozytywna

87

POWER/19/II/WP

pozytywna

5

POWER/16/II/BP

pozytywna

87

POWER/16/II/WP

pozytywna

6

POWER/18/II/BP

pozytywna

86

POWER/18/II/WP

pozytywna

7

POWER/5/II/BP

pozytywna

85

POWER/5/II/WP

pozytywna

8

POWER/7/II/BP

pozytywna

85

POWER/7/II/WP

pozytywna

9

POWER/2/II/BP

pozytywna

85

POWER/2/II/WP

pozytywna

10

POWER/20/II/BP

pozytywna

84

POWER/20/II/WP

pozytywna

11

POWER/10/II/BP

pozytywna

84

POWER/10/II/WP

pozytywna

12

POWER/14/II/BP

pozytywna

84

POWER/14/II/WP

pozytywna

13

POWER/3/II/BP

pozytywna

83

POWER/3/II/WP

pozytywna

14

POWER/4/II/BP

pozytywna

83

POWER/4/II/WP

pozytywna

15

POWER/15/II/BP

pozytywna

83

POWER/15/II/WP

pozytywna

16

POWER/13/II/BP

pozytywna

82

POWER/13/II/WP

pozytywna

17

POWER/6/II/BP

pozytywna

82

POWER/6/II/WP

pozytywna

18

POWER/11/II/BP

pozytywna

80

POWER/11/II/WP

pozytywna

19

POWER/8/II/BP

pozytywna

78

POWER/8/II/WP

pozytywna

20

POWER/12/II/BP

pozytywna

78

POWER/12/II/WP

pozytywna

Informujemy, że warunkiem wypłaty wsparcia będzie uruchomienie działalności gospodarczej, podpisanie umowy oraz wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia uzgodnionego z Beneficjentem.


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl


© BAI