facebook

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA WSPARCIA - I EDYCJA PROJEKTU 2022-04-08 11:14:10
Poniżej przedstawiamy listę Uczestników Projektu, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski".   LP. Nr BIZNES PLANU Wynik oceny merytorycznej biznes planu Punkty z oceny merytorycznej biznes planu (...) więcej ->

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I EDYCJI PROJEKTU 2022-04-06 11:23:55
WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU " KIERUNEK NA BIZNES" – I EDYCJA Dokonanie rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu w CEiDG: nr PKD, miejsce prowadzenia firmy zgodnie z biznes planem, data uruchomienia firmy musi nastąpić w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia (tj. od 09.04.2022 roku do 13.04.2022 roku). Na wniosek Uczestnika projektu w uzasadnionych przypa (...) więcej ->

Zakończenie naboru do II edycji projektu2022-04-06 11:14:10
W dniu wczorajszym tj. 05.04.2022 roku zakończyliśmy nabór w ramach II edycji projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Aktualnie trwa weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych Formularzy Rekrutacyjnych. Z każdym kandydatem do projektu planowane jest przeprowadzenie rozmowy z Doradcą Zawodowym. O terminach rozmów poinformujemy wkrótce.

Wstępne wyniki oceny biznes planów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego2022-04-04 13:31:52
WSTĘPNE WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO   Poniżej przedstawiamy wstępną listę Uczestników Projektu, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, że warunkiem wypłaty wsparcia będzie (...) więcej ->

Przedłużenie naboru do II edycji projektu2022-04-01 13:10:04
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów przedłuża termin przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych do 05.04.2022 roku w ramach projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”).

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości2022-04-01 12:23:58
  ZAPYTANIE OFERTOWE   Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę artykułów higienicznych i środków czystości dla Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 z uwzględnieniem poniższych wymagań: Przedmiot zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawę artykułów higienicznych i środków czystości do Fundacji Rozwoju (...) więcej ->

Przedłużenie naboru do II edycji projektu2022-03-14 11:35:01
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów przedłuża termin przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych do 31.03.2022 roku w ramach projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”).   &nb (...) więcej ->

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych.2022-03-14 10:14:33
  ZAPYTANIE OFERTOWE   Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych dla Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 z uwzględnieniem poniższych wymagań: Przedmiot zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 według poni (...) więcej ->

Ważny komunikat dla uczestników projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski"2022-03-10 13:29:39
Zakup usług, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz innych rzeczy od osób pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także od osób zamieszkałych pod tym samym adresem, jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe - I EDYCJA2022-03-09 15:03:12
W związku z realizacją projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” Realizator projektu ogłasza nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników I EDYCJI. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 21 – 22 marca 2022 r. Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku. OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW.pdf


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12


© BAI