facebook

Rekrutacja "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski"2021-11-09 11:31:50
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 REKRUTACJA Dokumenty Rekrutacyjne będą przyjmowane od 22.11.2021 r. do 10.12.2021 r. lub do wyczerpania miejsc. Dokumenty rekruta (...) więcej ->

Dotacja na start - kierunek na biznes - nabór od 22 listopada br. 2021-11-08 17:57:02
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 REKRUTACJA Dokumenty Rekrutacyjne będą przyjmowane od 22.11.2021 r. do 10.12.2021 r. lub do wyczerpania miejsc. Dokumenty rekrutacy (...) więcej ->

PODPISANA UMOWA NA DOTACJE2021-09-24 12:22:25
W dniu wczorajszym, tj. 23 września br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi podpisaliśmy mowę na realizację projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrowski". W ramach projektu udzielać będziemy jednorazowych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym: wsparcie dla osób pozostających bez pracy w wieku 18-29 lat kwota dotacji 23050 zł wsparcie pomostowe - 2.300 zł miesięcznie wypłacane przez okres do 6 mi (...) więcej ->

REGIONALNA POŻYCZKA OBROTOWA DLA TWOJEJ FIRMY2021-09-07 12:57:44
Zapraszamy do zapoznania się z naszym  NOWYM PRODUKTEM FINANSOWYM - REGIONALNĄ POŻYCZKĄ OBROTOWĄ Pożyczki udzielane są w ramach podpisanej Umowy Operacyjnej z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - https://rfrwl.pl/ Pożyczki udzielane są dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.  Szczegółowe informacje znajdują si (...) więcej ->

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla2021-08-24 11:32:25
  ZAPYTANIE OFERTOWE   Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę węgla typu „ekogroszek”. Przedmiot zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia są dostawy ok. 65 t. węgla kamiennego typu „ekogroszek” o parametrach nie gorszych niż: wartość opałowa 26 MJ/kg granulacja 5-25 mm zawartość miału do 10% wilgotność mniejsza niż 15% Term (...) więcej ->

ROZWIŃ SWOJA FIRMĘ Z PROGRAMEM JEREMIE22021-08-03 13:43:00
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ POŻYCZKOWĄ DLA FIRM W RAMACH JEREMIE2 OFERTA

Regionalna Pożyczka Obrotowa2021-06-08 12:14:04
​   Informujemy, iż w dniu 20.04.2021 r. zawarliśmy Umowę Operacyjną z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na mocy której udzielane są pożyczki ze środków udostępnionych w ramach Limitu Instrumentu Finansowego „Regionalna Pożyczka Obrotowa” oraz obowiązkowego wkładu własnego Fundacji Rozwoju Gminy Zelów jako Pośrednika Finansowego. W ramach realizacji projektu udzielam (...) więcej ->

Zapytanie ofertowe na ułożenie kostki brukowej2021-05-13 14:53:53
  Ogłoszenie o zamówieniu   Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zaprasza do  złożenia oferty cenowej w niniejszym postępowaniu. Ogłoszenie o zamówieniu, zwane dalej ogłoszeniem zawiera informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.   Zamawiający               Fundacja Rozwoju Gminy Zelów         (...) więcej ->


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI