facebook

WSTĘPNE WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH2022-01-26 12:53:15
  Poniżej przedstawiamy wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, iż w związku z koniecznością osiągnięcia przez Realizatora Projektu wskaźników zaplanowanych w projekcie, narzuconych umową zawartą pomiędzy Realizatorem Projektu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do projektu w pierwszej kolejności wszystkich tych ka (...) więcej ->

Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2022 roku2022-01-17 11:58:07
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2022 rokuna aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej informacji nt. aktywizacji osób bezrobotnych można uzyskać korzystając ze strony internetowej: www.pupbelchatow.pl lub: staże, tel.: 44 631-40-57, pokój nr 25; dotacje, doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy, tel.: 44 631-40-70, pok& (...) więcej ->

Harmonogram rozmów z doradcą zawodowym2022-01-14 14:16:33
Informujemy o terminach rozmów z Doradcą Zawodowym, poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram. Przypominamy, iż rozmowy z Kandydatami do projektu odbędą się w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4. Rozmowy odbywać się będą na salach szkoleniowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.   Harmonogram rozmów z Doradcą Zawodowym.pdf       

Zakończenie naboru2022-01-05 14:16:48
W dniu wczorajszym tj. 04.01.2022r. zakończyliśmy I- szy nabór w ramach projektu "Kierunek na biznes".   Aktualnie trwa weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków.   Niebawem informować będziemy o kolejnym terminie naboru.

23-24 grudnia Fundacja nieczynna2021-12-22 11:41:46
Informujemy, iż w dniach 23-24 grudnia Fundacja będzie nieczynna.

Przełom Roku to intensywny czas dla Twojej Firmy - Regionalna Pożyczka Obrotowa2021-12-20 09:56:27
PRZEŁOM ROKU TO INTENSYWNY CZAS DLA TWOJEJ FIRMY - REGIONALNA POŻYCZKA OBROTOWA CZEKA NA CIEBIE OFERUJEMY PREFERENCYJNE pożyczki obrotowe dla firm z województwa łódzkiego bez prowizji i ukrytych kosztów. Pożyczka na bieżące potrzeby firmy, niekonieczne związane z sytuacją covid (nie jest wymagane dokumentowanie spadku obrotów) Pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego oraz wydatków bieżących i stałych przedsi (...) więcej ->

Przedłużenie terminu składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski"2021-12-13 14:30:21
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów przedłuża termin przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych do 04.01.2022 roku w ramach projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”).

FINANSOWANIE DLA TWOJEJ FIRMY - REGIONALNA POŻYCZKA OBROTOWA2021-11-24 08:44:07
OFERUJEMY PREFERENCYJNE pożyczki obrotowe dla firm z województwa łódzkiego bez prowizji i ukrytych kosztów. Odsetki miesięczne od kwoty 100 tys. zł to tylko 70zł (przy założonym oprocentowaniu na poziomie 0.84%). Pożyczka na bieżące potrzeby firmy, niekonieczne związane z sytuacją covid (nie jest wymagane dokumentowanie spadku obrotów) Pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego oraz wydatków bieżących i (...) więcej ->


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12


© BAI