facebook

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu - II edycja2022-05-04 11:25:08
Poniżej przedstawiamy ostateczną listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu w ramach II edycji projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". OSTATECZNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU   Lp. Nr Formularza Rekrutacyjnego Wynik oceny merytorycznej FR Punkty z oceny (...) więcej ->

Wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu drugiej edycji projektu 2022-04-27 13:52:01
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II EDYCJI PROJEKTU "KIERUNEK NA BIZNES - SUBREGION PIOTRKOWSKI" Lp. Nr Formularza Rekrutacyjnego Wynik oceny merytorycznej FR Punkty z oceny merytorycznej FR Punkty z doradztwa zawodowego SUMA 1 POWER/3/II/FR pozytywny 44 10 54 2 POWER/9/II/FR pozytywny 44 10 54 3 POWER/13/II/FR pozytywny (...) więcej ->

Harmonogram rozmów z Doradcą Zawodowym - II edycja2022-04-20 11:00:35
Informujemy o terminach rozmów z Doradcą Zawodowym, poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram. Przypominamy, iż rozmowy z Kandydatami do projektu odbędą się w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4. Harmonogram rozmów II edycja.pdf

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA WSPARCIA - I EDYCJA PROJEKTU 2022-04-08 11:14:10
Poniżej przedstawiamy listę Uczestników Projektu, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski".   LP. Nr BIZNES PLANU Wynik oceny merytorycznej biznes planu Punkty z oceny merytorycznej biznes planu (...) więcej ->

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I EDYCJI PROJEKTU 2022-04-06 11:23:55
WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU " KIERUNEK NA BIZNES" – I EDYCJA Dokonanie rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu w CEiDG: nr PKD, miejsce prowadzenia firmy zgodnie z biznes planem, data uruchomienia firmy musi nastąpić w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia (tj. od 09.04.2022 roku do 13.04.2022 roku). Na wniosek Uczestnika projektu w uzasadnionych przypa (...) więcej ->

Zakończenie naboru do II edycji projektu2022-04-06 11:14:10
W dniu wczorajszym tj. 05.04.2022 roku zakończyliśmy nabór w ramach II edycji projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Aktualnie trwa weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych Formularzy Rekrutacyjnych. Z każdym kandydatem do projektu planowane jest przeprowadzenie rozmowy z Doradcą Zawodowym. O terminach rozmów poinformujemy wkrótce.

Wstępne wyniki oceny biznes planów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego2022-04-04 13:31:52
WSTĘPNE WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO   Poniżej przedstawiamy wstępną listę Uczestników Projektu, którzy w wyniku pozytywnej oceny biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, że warunkiem wypłaty wsparcia będzie (...) więcej ->

Przedłużenie naboru do II edycji projektu2022-04-01 13:10:04
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów przedłuża termin przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych do 05.04.2022 roku w ramach projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”).

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości2022-04-01 12:23:58
  ZAPYTANIE OFERTOWE   Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę artykułów higienicznych i środków czystości dla Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 z uwzględnieniem poniższych wymagań: Przedmiot zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawę artykułów higienicznych i środków czystości do Fundacji Rozwoju (...) więcej ->


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI