facebook

Przedłużenie naboru do II edycji projektu2022-03-14 11:35:01
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów przedłuża termin przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych do 31.03.2022 roku w ramach projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”).   &nb (...) więcej ->

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych.2022-03-14 10:14:33
  ZAPYTANIE OFERTOWE   Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych dla Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 z uwzględnieniem poniższych wymagań: Przedmiot zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 według poni (...) więcej ->

Ważny komunikat dla uczestników projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski"2022-03-10 13:29:39
Zakup usług, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz innych rzeczy od osób pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także od osób zamieszkałych pod tym samym adresem, jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe - I EDYCJA2022-03-09 15:03:12
W związku z realizacją projektu „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” Realizator projektu ogłasza nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników I EDYCJI. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 21 – 22 marca 2022 r. Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku. OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW.pdf

Dotacja na start - nabór od 22 lutego br. 2022-02-14 12:49:58
  321 START – OSTATNIA SZANSA– nabór od 22 lutego br. do 11 marca 2022 r. JEDNORAZOWA DOTACJA NA URUCHOMIENIE DZIALANOŚCI GOSPODARCZEJ + WSPARCIE FINANSOWE https://frgz.pl/dotacje    

Ruszamy z II naborem do projektu2022-02-10 14:41:51
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 REKRUTACJA Dokumenty Rekrutacyjne będą przyjmowane od 22.02.2022 r. do 11.03.2022 r. lub do wyczerpania miejsc. Dokumenty rekruta (...) więcej ->

Wstrzymanie naboru wniosków w ramach Pożyczki Rozwojowej Jeremie22022-02-10 14:06:45
W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczonymi środkami wstrzymujemy do odwołania przyjmowanie wniosków w ramach pożyczki Rozwojowej Jeremie 2. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie, współpracę i zaufanie. Wznowienie przyjmowania kolejnych wniosków nastąpi w terminie 1-2 mcy, o czym będziemy na bieżąco informować.

Informacja nt. szkoleń2022-02-03 15:05:10
Informacja nt. szkoleń w ramach projektu – I edycja Miejsce szkolenia: Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4   Liczba uczestników: Grupa szkoleniowa będzie liczyć 10 osób.   Liczba godzin szkolenia: 30-godz. szkolenia dla każdej grupy. Każdy uczestnik projektu jest zobligowany do wzięcia udziału w szkoleniu (frekwencja min. 80% całkowitego czasu szkolenia).   Zakres tematyczny szk (...) więcej ->

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu2022-02-01 14:25:26
Poniżej przedstawiamy ostateczne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, iż w związku z koniecznością osiągnięcia przez Realizatora Projektu wskaźników zaplanowanych w projekcie, narzuconych umową zawartą pomiędzy Realizatorem Projektu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do projektu w pierwszej kolejności wszystkich tych kandyd (...) więcej ->

WSTĘPNE WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH2022-01-26 12:53:15
  Poniżej przedstawiamy wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, iż w związku z koniecznością osiągnięcia przez Realizatora Projektu wskaźników zaplanowanych w projekcie, narzuconych umową zawartą pomiędzy Realizatorem Projektu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do projektu w pierwszej kolejności wszystkich tych ka (...) więcej ->


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI