facebook

Dotacja na start - nabór od 22 lutego br. 2022-02-14 12:49:58
  321 START – OSTATNIA SZANSA– nabór od 22 lutego br. do 11 marca 2022 r. JEDNORAZOWA DOTACJA NA URUCHOMIENIE DZIALANOŚCI GOSPODARCZEJ + WSPARCIE FINANSOWE https://frgz.pl/dotacje    

Ruszamy z II naborem do projektu2022-02-10 14:41:51
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek na Biznes – subregion piotrkowski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 REKRUTACJA Dokumenty Rekrutacyjne będą przyjmowane od 22.02.2022 r. do 11.03.2022 r. lub do wyczerpania miejsc. Dokumenty rekruta (...) więcej ->

Wstrzymanie naboru wniosków w ramach Pożyczki Rozwojowej Jeremie22022-02-10 14:06:45
W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczonymi środkami wstrzymujemy do odwołania przyjmowanie wniosków w ramach pożyczki Rozwojowej Jeremie 2. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie, współpracę i zaufanie. Wznowienie przyjmowania kolejnych wniosków nastąpi w terminie 1-2 mcy, o czym będziemy na bieżąco informować.

Informacja nt. szkoleń2022-02-03 15:05:10
Informacja nt. szkoleń w ramach projektu – I edycja Miejsce szkolenia: Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4   Liczba uczestników: Grupa szkoleniowa będzie liczyć 10 osób.   Liczba godzin szkolenia: 30-godz. szkolenia dla każdej grupy. Każdy uczestnik projektu jest zobligowany do wzięcia udziału w szkoleniu (frekwencja min. 80% całkowitego czasu szkolenia).   Zakres tematyczny szk (...) więcej ->

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu2022-02-01 14:25:26
Poniżej przedstawiamy ostateczne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, iż w związku z koniecznością osiągnięcia przez Realizatora Projektu wskaźników zaplanowanych w projekcie, narzuconych umową zawartą pomiędzy Realizatorem Projektu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do projektu w pierwszej kolejności wszystkich tych kandyd (...) więcej ->

WSTĘPNE WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH2022-01-26 12:53:15
  Poniżej przedstawiamy wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu projektu "Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski". Informujemy, iż w związku z koniecznością osiągnięcia przez Realizatora Projektu wskaźników zaplanowanych w projekcie, narzuconych umową zawartą pomiędzy Realizatorem Projektu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do projektu w pierwszej kolejności wszystkich tych ka (...) więcej ->

Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2022 roku2022-01-17 11:58:07
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2022 rokuna aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej informacji nt. aktywizacji osób bezrobotnych można uzyskać korzystając ze strony internetowej: www.pupbelchatow.pl lub: staże, tel.: 44 631-40-57, pokój nr 25; dotacje, doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy, tel.: 44 631-40-70, pok& (...) więcej ->

Harmonogram rozmów z doradcą zawodowym2022-01-14 14:16:33
Informujemy o terminach rozmów z Doradcą Zawodowym, poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram. Przypominamy, iż rozmowy z Kandydatami do projektu odbędą się w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4. Rozmowy odbywać się będą na salach szkoleniowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.   Harmonogram rozmów z Doradcą Zawodowym.pdf       

Zakończenie naboru2022-01-05 14:16:48
W dniu wczorajszym tj. 04.01.2022r. zakończyliśmy I- szy nabór w ramach projektu "Kierunek na biznes".   Aktualnie trwa weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków.   Niebawem informować będziemy o kolejnym terminie naboru.


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI